reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PolitechnikaGdanska Przemysł elektroniczny | 13 lipca 2020

PG ważnym uczestnikiem wartego ponad 44 mln EUR projektu z zakresu cyberbezpieczeństwa IoT

Politechnika Gdańska i Urząd Morski w Gdyni będą jednymi z pierwszych instytucji, które rozpoczną wdrażanie międzynarodowego i wysokobudżetowego projektu InSecTT - dedykowanego m.in. przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym w obrębie internetu rzeczy i poprawie bezpieczeństwa żeglugi.

Politechnika Gdańska to lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń programu InSecTT. Uczelnia zajmuje się m.in. dostawą komponentów radiowych i antenowych dla bezprzewodowych systemów wbudowanych, wzbogaconych o sztuczną inteligencję.
Projekt InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things) to międzynarodowa inicjatywa badawcza powstała w oparciu o program Horyzont2020, w skład której wchodzą najważniejsze firmy i instytucje naukowe z całej Europy (łącznie 52 partnerów z 11 krajów UE i Turcji). Rozwijają one na co dzień bezpieczne systemy IoT (internetu rzeczy), wspierane rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Politechnika Gdańska odgrywa w projekcie InSecTT znaczącą rolę jako lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń oraz dostawca komponentów i oryginalnie opracowanych rozwiązań technologicznych, a Urząd Morski w Gdyni będzie jednym z pierwszych beneficjentów projektu, który będzie realizowany przez najbliższe trzy lata. W poniedziałek 13 lipca 2020 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni podpisano umowę, na mocy której wskazane przez urząd jednostki pływające będą wyposażane przez naukowców PG w systemy i urządzenia elektroniczne (znane z m.in. samochodów autonomicznych) służące poprawie efektywności i bezpieczeństwa ich pracy. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie i oryginalnych rozwiązań naukowców PG, możliwe będzie uodpornienie systemów statku na potencjalne ataki cybernetyczne, czy występujące w niektórych obszarach zakłócenia radiowe. Pilotażowe technologie w trójmiejskich portach Dzięki aktywności naukowców PG i podpisanemu w poniedziałek porozumieniu, obydwa trójmiejskie porty i wskazane przez Urząd Morski w Gdyni jednostki nawodne będą jednymi z pierwszych w Europie, na których wdrażane będą pilotażowe technologie projektu InSecTT, łączące internet rzeczy i sztuczną inteligencję – podkreśla uczelnia w komunikacie. – Wykorzystanie naszych technologii w branży morskiej pozwoli na poprawienie efektywności pracy i bezpieczeństwa jednostek nawodnych, stanowi też pierwszy krok do zwiększania autonomii ich pracy – mówił podczas konferencji inicjującej współpracę kierownik projektu z ramienia PG, prof. Łukasz Kulas z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki PG. – Będą one mogły być wykorzystane również w złożonych obszarach przemysłowych Przemysłu 4.0, takich jak infrastruktura portów morskich – dodał. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, naukowcy z PG będą mieli możliwość realizacji praktycznych wdrożeń opracowanych przez nich systemów lokalizacji dla internetu rzeczy i technologii dla bezpiecznej i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej – dodaje prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1