reklama
reklama
© PolitechnikaGdanska Przemysł elektroniczny |

PG: prawie milion złotych na 7 projektów w programie COMBATING CORONAVIRUS

Zapasowy respirator wykonany na przemysłowych podzespołach – to tylko jeden z pomysłów naukowców Politechniki Gdańskiej, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu COMBATING CORONAVIRUS.

COMBATING CORONAVIRUS jest programem realizowanym w ramach strategicznego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem programu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby wywoływanej przez wirusa Covid-19, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce. W ramach konkursu, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej złożyli 16 wniosków, spośród których 7 zostało zakwalifikowanych do finansowania. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz złożeniem dużej liczby bardzo dobrych i dobrych wniosków, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu alokacji środków. Wszystkie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania, realizowane będą we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania:
  1. Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-Cov2 w warunkach klinicznych i domowych. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 185 000 PLN.
  2. Inteligentny wirusobójczy system UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych. Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Wojnowski, Wydział Chemiczny, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 48 990 PLN.
  3. Szybka diagnostyka przesiewowa zakażeń SARS Cov-2 za pomocą badania wydychanego powietrza. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 114 750 PLN.
  4. Respirator zapasowy wykonany na przemysłowych podzespołach. Kierownik projektu: dr inż. Piotr Patrosz, Wydział Mechaniczny, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 139 600 PLN.
  5. System termograficzny do automatycznego monitoringu osób z podwyższoną temperaturą ciała. Kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 198 870,50 PLN
  6. Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19. Kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, Wydział Chemiczny, BioTechMed. Przyznane środki: 195 585 PLN.
  7. Sfunkcjonalizowany czujnik światłowodowy – optyczna metoda wykrywania wirusa SARS Cov-2. Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 89 125 PLN.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2