reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 lipca 2020

Apator podzieli się zyskiem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apatora postanowiło o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 36,091 mln zł z zysku za 2019 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,10 zł brutto.

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 5 grudnia 2019 roku została wypłacona 12 grudnia 2019 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w łącznej wysokości 14,76 mln zł, czyli 0,45 zł brutto na akcję. Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 21,32 mln zł, czyli 0,65 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona 31 sierpnia 2020 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 17 sierpnia 2020 roku.
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-2