reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 29 czerwca 2020

Aplisens dostał zielone światło na wypłatę dywidendy i buy back

Spółka już w wakacje wpłaci akcjonariuszom blisko 3 mln zł w postaci dywidendy. Podobną kwotę może przeznaczyć na skup akcji własnych.

Walne producenta aparatury kontrolno-pomiarowej zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 0,25 zł na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 23 lipca, a wypłaty na 6 sierpnia. Jednocześnie akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub zaoferowania w ramach programu motywacyjnego. Maksymalna liczba akcji własnych ma nie przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki. Aplisens chce przeznaczyć na ten cel do 3 mln zł. Upoważnienie zarządu do buy backu obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. Ostatni buy back spółka przeprowadziła jesienią 2019 roku. Wówczas nabyła 913.250 akcji, płacąc po 12 zł. Do tej pory Aplisens wypłacił poprzez skup akcji własnych 39 mln zł, a w postaci dywidend kolejne 30 mln zł. Na koniec marca Aplisens dysponował kwotą 13,6 mln zł środków pieniężnych wobec 6,5 mln zł rok wcześniej. W I kwartale 2020 roku spółka zanotowała też wzrost cash flow operacyjnego o 23% w ujęciu r/r do 3,2 mln zł. W marcu spółka przyjęła nową strategię na lata 2020-2022. Główne cele finansowe strategii na lata 2020-22 to wzrost przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł i EBITDA do około 32 mln zł w 2022 roku. Strategia zakłada też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupu akcji własnych. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1