reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

Vigo System chce utrzymać wysokie marże

Vigo System planuje utrzymanie znaczącej dynamiki przychodów w segmencie detektorów podczerwieni. Jednocześnie chce dalej osiągać wysoką marżę netto, powyżej 30%.

Spółka dopięła właśnie dużą umowę z Safran Aerotechnics (wcześniej Zodiac Aerotechnics) na dostawę detektorów podczerwieni. Wartość kontraktu sięga 5,4 mln euro (23,9 mln zł wg średniego kurs NBP z 22 czerwca). - Jest to umowa, którą sygnalizowaliśmy na początku roku. Wówczas zakończyliśmy negocjacje jeśli chodzi o kluczową część kontraktu dotyczącą ilości sztuk detektorów. Później prawnicy opracowywali szczegóły kontraktu. W warunkach koronawirusa opóźniło się podpisanie ostatecznej umowy. Wczoraj udało się ostatecznie sfinalizować umowę. Jesteśmy zadowoleni z kontraktu, który jest dużo wyższy niż poprzednie – mówił na telekonferencji w ramach GPW Innovation Day Adam Piotrowski, prezes Vigo System. Spółka eksportuje ponad 97% produktów. Główne kierunki to Europa Zachodnia (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) czy Stany Zjednoczone. Rosnącym i perspektywicznym rynkiem jest kierunek azjatycki. W tym roku Vigo System planuje utrzymanie znaczącej dynamiki przychodów w segmencie detektorów podczerwieni. - Dynamika wzrostu po I kwartale i w II kwartale jest udana. W 2020 roku, w segmencie przemysłowym, zakładamy dynamikę na poziomie co najmniej 10%. W obszarze technik wojskowych pozyskaliśmy kontrakt z Safran Aerotechnics o wartości 23,9 mln zł, z czego jedną trzecią chcemy zrealizować w tym roku. Do tego dochodzą kontrakty z PCO i rynku europejskiego. Natomiast w segmencie bezpieczeństwa kolejowego mamy m. in. kontrakt z Caterpillar i klientami z Chin. Jeśli chodzi o uzyskiwaną przez nas marżę netto jest ona wysoka i wynosi ponad 30%. W tym roku nie powinno być inaczej. W związku z wprowadzaniem do sprzedaży tańszych detektorów nie planujemy zmniejszenia marży brutto i netto – komentował na telekonferencji w ramach GPW Innovation Day Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo System. Na początku 2020 r. spółka zakończyła fazę wdrażania technologii produkcji warstw półprzewodnikowych III-V w nowym reaktorze MOCVD. W kwietniu zrealizowano pilotażowe dostawy do klientów. W planach na ten rok założono osiągnięcie sprzedaży w tym segmencie na poziomie 1 mln euro. W I kwartale 2020 roku przychody Vigo System wzrosły o 8,3% w ujęciu r/r do 12,4 mln zł. Był to najlepszy kwartalny rezultat w historii spółki. Kwartalna EBITDA zwiększyła się o 7,2% do 5,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł (-36,5%). Ponad 10-krotnie do 6,7 mln zł wzrosły przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Spółka chce w tym roku przeznaczyć na inwestycje około 40 mln zł. Z tego 23,2 mln zł ma trafić na budowę cleanroomu, a ponad 10 mln zł na R&D. - Mamy zabezpieczone finansowanie na wszystkie inwestycje. Nie mamy z tym problemów – wskazuje Łukasz Piekarski. - Stawiamy na rozwój działu badawczo-rozwojowego. Działalność tę finansujemy z dwóch źródeł – funduszy unijnych oraz środki pochodzące od naszych klientów – dodaje Adam Piotrowski. W tym roku Vigo Ventures, wehikuł inwestycyjny Vigo System, wraz z Warsaw Equity Group, zainwestowały w QustomDot, belgijską firmę rozwijającą technologię bezkadmowych kropek kwantowych. Vigo Ventures w swoim portfelu inwestycyjnym posiada również spółkę Fluence. Jest to założona w 2016 roku przez doświadczonych naukowców polska firma produkująca w pełni światłowodowe lasery femtosekundowe. - W spółkę Fluence zainwestowaliśmy dwa lata temu. Wszystko przebiega zgodnie z planem – podmiot realizuje pierwsze zamówienia komercyjne. W przypadku QustomDot jesteśmy na wstępnym etapie rozwoju. Niemniej spółka prowadzi już rozmowy z potencjalnymi odbiorcami – ocenia Łukasz Piekarski. Zarząd pracuje nad nową strategią. Celem strategicznym Vigo System jest utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku fotonowych detektorów podczerwieni, dostarczającego najbardziej zaawansowane rozwiązania fotoniczne na świecie. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama