reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem Przemysł elektroniczny |

Vigo System ma zamówienie na 23,9 mln PLN

Spółka otrzymała potwierdzenie zamówienia od Safran Aerotechnics (wcześniej Zodiac Aerotechnics) na dostawę detektorów podczerwieni. Wartość umowy sięga 5,4 mln euro (23,9 mln zł wg średniego kurs NBP z 22 czerwca).

Zamówienie będzie realizowane w okresie od czerwca tego roku do stycznia 2022 roku. Umowa zakłada możliwość zmiany wolumenu dostaw. W takim przypadku cena jednostkowa detektorów zostanie dostosowana do poziomu ustalonego dla danego rocznego wolumenu dostaw. Wcześniej spółka informowała o braku potwierdzenia tego zamówienia ze strony Safran Aerotechnics, a opóźnienie wynikało z przyczyn technicznych. Francuski Safran Aerotechnics to jeden z kluczowych kontrahentów Vigo System. Innym jest amerykański Caterpillar, z którym w maju spółka podpisała umowę o wartości 3 mln PLN na dostawę detektorów podczerwieni. W I kwartale 2020 roku przychody Vigo System wzrosły o 8,3% w ujęciu r/r do 12,4 mln PLN. Był to najlepszy kwartalny rezultat w historii spółki. Kwartalna EBITDA zwiększyła się o 7,2% do 5,5 mln PLN, a zysk netto wyniósł 2,6 mln PLN (-36,5%). Ponad 10-krotnie do 6,7 mln PLN wzrosły przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama