reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuri arcurs dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 czerwca 2020

Projekty studentów PWr z dofinansowaniem

Autonomiczny robot terenowy, łazik Scorpio 7 czy bolid o napędzie elektrycznym – oto przykłady projektów, na które studenci Politechniki Wrocławskiej otrzymają wsparcie finansowe.

Ponad 60 tys. zł trafi do 13 kół naukowych i grup studenckich z Politechniki Wrocławskiej, które zyskały dofinansowanie do swoich projektów w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST). W tym miesiącu studenci podpiszą pierwsze umowy dotacyjne i będą mogli zacząć prace nad swoimi pomysłami. Konkurs o dofinansowanie projektów studenckich ogłosiło Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (Wrocławskie Centrum Akademickie). Miasto chce w ten sposób wesprzeć finansowo studenckie koła naukowe, organizacje i grupy studenckie (lub doktoranckie), które realizują ciekawe, ważne i przełomowe projekty naukowe. Oto lista zwycięskich projektów PWr:
 • PWr Diving Crew – budowa robota podwodnego klasy I-AUV oraz badania skierowane do przemysłu podwodnego – Koła Naukowego Automatyki i Robotyki „Robocik” (Wydział Mechaniczny),
 • Badania wydajności mikrofluidalnych ogniw słonecznych jako innowacyjnych źródeł energii odnawialnej – KN Gambrinus (Wydział Chemiczny),
 • Autonomiczny robot terenowy wykrywający i zbierający atrapy min lądowych „Ariadna” – Koło Naukowe Robotyków „KoNaR” (Wydział Elektroniki),
 • Budowa łazika Scorpio 7 – opracowanie nowych kół – Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych Off-Road (Wydział Mechaniczny),
 • Projekt bolidu klasy Formula Student o napędzie elektrycznym – Koło Naukowe PWr Racing Team (Wydział Mechaniczny),
 • Uniwersalny układ sterowania i napędowy dedykowany do wózka inwalidzkiego – Koło Naukowe Mechatroniki i Robotyki „Synergia” (Wydział Mechaniczny),
 • Perovskin – maksymalna energia ze słońca z minimalnym zużyciem materiałów – LabDigiFab (Wydział Architektury),
 • Welding go real – ElektroHefajstos (Wydział Mechaniczny),
 • Wykorzystanie skanera przestrzeni 3D do wykrywania przeszkód – Grupa ds. algorytmów analizy otoczenia działająca przy Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny),
 • Projekt systemu pozycjonowania i nawigacji w budynku Geocentrum (L-1) Politechniki Wrocławskiej – Koło Naukowo-Badawcze GIS (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),
 • Pneumobil V4 – Koło Naukowe Hydro+ (Wydział Mechaniczny),
 • PoliWRocket – wsparcie budowy rakiety na międzynarodowe zawody Teknofest 2020 – PWr In Space (Wydział Mechaniczny).
reklama
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1