reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Umicore Przemysł elektroniczny | 15 czerwca 2020

Umicore z kredytem na 125 mln EUR na fabrykę w Polsce

EBI i Umicore zawarły umowę kredytu w wysokości 125 mln EUR na budowę zakładu wytwarzającego materiały do akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Polsce.

Wytwarzane materiały będą trafiały do producentów zaawansowanych technologicznie akumulatorów litowo-jonowych, które są stosowane głównie w pojazdach elektrycznych – czytamy w komunikacie. Kredyt EBI pozwoli pokryć około połowy łącznego kosztu projektu w jego początkowej fazie. W wyniku realizowanej inwestycji powstanie około 350 etatów. Ponadto Umicore nawiąże współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Zakład – powstający na terenach niezagospodarowanych – zapewni dostawy zaawansowanych materiałów katodowych, które są jednym z kluczowych podzespołów wykorzystywanych przez producentów ogniw litowo-jonowych. - To pierwszy kredyt udzielony przez EBI koncernowi Umicore. Cieszymy się, że możemy zainaugurować naszą współpracę tak innowacyjnym projektem – powiedziała profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego nadzorująca działalność operacyjną w Polsce. - W marcu bieżącego roku EBI udzielił kredytu w wysokości 480 mln EUR spółce LG Chem Wrocław Energy. Odgrywamy aktywną rolę w tworzeniu właściwego ekosystemu, w którym producenci i dostawcy będą mogli ściśle ze sobą współdziałać, tworzyć miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów i współpracować z miejscowymi uczelniami – dodała prof. Teresa Czerwińska. - Przejście na bardziej ekologiczną mobilność jest najważniejszym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji CO2, a Umicore jest dobrze przygotowana do wspierania tego procesu. Poprzez swój zintegrowany europejski łańcuch dostaw materiałów do produkcji akumulatorów Umicore znacząco przyczyni się do realizacji planów Unii Europejskiej dotyczących stworzenia konkurencyjnego i zrównoważonego ekosystemu akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie. Rozwój działalności w zakresie materiałów do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie jest dla Umicore projektem o strategicznym znaczeniu i jesteśmy dumni z tego, że nasz zakład – powstający na terenach niezagospodarowanych w Polsce – został wybrany przez EBI w ramach projektów dotyczących ekologicznej mobilności – skomentował Filip Platteeuw, dyrektor finansowy Umicore.
Produkcja akumulatorów do pojazdów elektrycznych jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu, a EBI angażuje się w finansowanie projektów na wszystkich etapach łańcucha wartości. Bank przewiduje zwiększenie wsparcia na rzecz projektów związanych z produkcją akumulatorów w 2020 roku do ponad 1 mld EUR, co odpowiada poziomowi wsparcia udzielonego przez EBI w całym ostatnim dziesięcioleciu. Łączna wartość finansowania udzielonego przez EBI na rzecz projektów w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych od 2010 roku wyniosła 950 mln EUR, co pomogło pokryć łączne koszty zrealizowanych dzięki temu projektów w wysokości 4,7 mld EUR. Umicore to globalna spółka z branży technologii materiałowej i recyklingu. Jej działalność koncentruje się na obszarach zastosowań, w których istotne znaczenie ma wiedza specjalistyczna z zakresu materiałoznawstwa, chemii i metalurgii. W skład koncernu wchodzą trzy grupy biznesowe: kataliza, technologie energetyczne oraz recykling. W 2019 roku grupa osiągnęła przychody (z wyłączeniem obrotu metalami) w wysokości 3,4 mld EUR, a łączny obrót spółki wyniósł 17,5 mld EUR. Pod koniec roku w spółce pracowało 11 152 osób.
reklama
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-2