reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ZF Przemysł elektroniczny | 15 czerwca 2020

Zwolnienia grupowe w ZF Częstochowa

Zwolnienia będą dotyczyć 317 osób w obu zakładach: 203 pracowników produkcji, 100 pracowników w grupie indirect oraz 14 pracowników w grupie salary – poinformowała NSZZ “Solidarność”.

Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie 4 czerwca 2020 r. wręczyła Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zawiadomienie o rozpoczęciu procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które planowane są na III kwartał 2020 roku. W Częstochowie znajdują się zakłady produkcji pasów bezpieczeństwa oraz poduszek powietrznych należące do Grupy ZF. Jak wyjaśnia ZF, przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie poziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną, spadkiem sprzedaży (obecnym i przewidywanym), związanymi z sytuacją w branży motoryzacyjnej. Dyrekcja ZF ASP przedstawiła informację dotyczącą obecnego stanu zatrudnionych pracowników. W zakładzie poduszek powietrznych w czerwcu przewiduje się zapewnienie pracy dla około 1 300 osób. Bez pracy w dalszym ciągu pozostaje około 600 osób. W maju w zakładzie IRS (poduszki powietrzne) nie zostały przedłużone umowy o pracę na czas określony dla 61 pracowników. W zakładzie pasów obecnie realizuje się 60-65% zakładanych planów produkcyjnych. Bez pracy pozostaje około 450 osób. W maju w zakładzie SBS (pasy bezpieczeństwa) nie przedłużono umów na czas określony dla 30 pracowników. W obu zakładach w maju przedłużono umowy o pracę dla kilkunastu osób. Zarządu ZF Group w piśmie skierowanym do wszystkich pracowników poinformował, że z dzisiejszej perspektywy do 2025 roku należy dostosować możliwości produkcyjne w zakładach ZF na całym świecie i zmniejszyć zatrudnienie o 12 000 do 15 000 osób, z czego około połowę w niemieckich zakładach. Źródło: NSZZ „Solidarność”
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1