reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 15 czerwca 2020

LUG z rekordowymi przychodami za I kwartał

Zielonogórski producent oświetlenia przedstawił szacunkowe dane finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku. LUG poinformował też, że wchodzi w nowe obszary rynku, aby minimalizować ewentualny wpływ spowolnienia gospodarczego.

I kwartał 2020 roku przyniósł Grupie przychody w wysokości 45,39 mln zł, co oznacza 7,9% wzrostu względem analogicznego kwartału przed rokiem. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w I kw. 2020 roku były historycznie najwyższym poziomem sprzedaży zrealizowanym w pierwszych trzech miesiącach roku. Wynik ten jest efektem przesunięcia realizacji części ważnych projektów zagranicznych z końcówki roku 2019 na I kw. 2020 roku – informuje LUG. W analizowanym okresie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 18,28 mln zł, wzrastając o 6,0% r/r z poziomu 17,25 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. W I kw. 2020 marża brutto na sprzedaży nieznacznie spadła o 0,8 p.p. r/r i osiągnęła poziom 40,28% i, jak zwraca uwagę spółka, oznacza to, że Grupa LUG wciąż pracuje nad utrzymaniem marży ze sprzedaży na stałym poziomie przekraczającym 40%. Grupa Kapitałowa LUG SA w I kwartale 2020 roku wypracowała zysk operacyjny na poziomie o 25,6% niższym niż przed rokiem tj. 1,11 mln zł. Znalazło to odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która wyniosła 2,4% i była o 1,1 p.p. niższa niż w I kw. 2019 roku. Wobec wskazanego poziomu zysku operacyjnego, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 3,40 mln zł. Jest to poziom o 1,7% niższy niż przed rokiem i jednocześnie istotnie wyższy niż w pierwszych kwartałach lat poprzednich. Marża EBITDA wyniosła tym samym 7,5%. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG SA wobec pozytywnego wpływu różnic kursowych odnotowanych przez spółkę zależną LUG Argentina Ltda. wzrósł r/r o 47,4% do 1,91 mln zł. Dzięki temu marża netto wzrosła o 1,1 p.p. w stosunku do wyniku z I kw. 2019 roku i osiągnęła poziom 4,2%. Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG SA w przyszłych okresach jako stabilną i stwierdza, że w I kwartale 2020 roku nie zaobserwowano wyraźnego wpływu pandemii COVID-19 na wynik finansowy Grupy, aczkolwiek nie można wykluczyć wpływu pandemii oraz ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na wyniki finansowe przyszłych okresów działalności. - LUG, obserwując spowolnienie gospodarcze i opóźnienia w realizacji projektów oświetleniowych, podjął szereg działań prewencyjnych w celu zminimalizowania ewentualnego szkodliwego wpływu tych zjawisk na przyszłe wyniki finansowe kolejnych okresów bilansowych. Jednym z tych działań było wejście w nowe obszary rynku i wdrożenie rodziny opraw dedykowanych do dezynfekcji powietrza i przestrzeni. Jest to odpowiedź Grupy LUG na nowe potrzeby segmentu medycznego i usługowego na świecie – informuje LUG.
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1