reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar bostanci dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 czerwca 2020

XTPL ustalił cenę akcji

Rada Nadzorcza XTPL podjęła uchwałę, w której ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za sztukę.

Cena została ustalona jako VWAP (średnia ważona wolumenem obrotu) z okresu 30 dni sprzed walnego zgromadzenia uchwalającego emisję akcji serii T z 8% dyskontem. Akcjonariusze XTPL ustalili wczoraj, 8 czerwca, że spółka wyemituje do 125 tys. nowych akcji serii T oraz obligacji zamiennych na akcje serii U o wartości nominalnej do 3,6 mln PLN. Emisja akcji ma się odbyć w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do ograniczonego grona inwestorów z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. W maju tego roku XTPL informowało, że otrzymało o potencjalnych inwestorów wstępne deklaracje dotyczące zaangażowania się w finansowanie działalności spółki. Decyzję o emisji nowych akcji i obligacji podjęto mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe – wyjaśniało XTPL. XTPL to firma komercjalizująca innowacyjną w skali globalnej, addytywną technologię, umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Pionierski system opracowany przez XTPL umożliwia precyzyjną depozycję nanotuszu opracowanego w laboratoriach firmy dla uzyskania przewodzących oraz nieprzewodzących struktur w skali submikronowej.
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-2