reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Nowe partnerstwo na europejskim rynku baterii i akumulatorów

Leclanche ogłosił reorganizację spółki i zawarcie umowy partnerstwa branżowego z Grupą Eneris. Eneris zainwestuje łącznie 95 mln CHF w dwie spółki produkcyjne joint venture i umowę licencyjną na technologię.

Leclanche SA, szwajcarska firma zajmująca się się magazynowaniem energii, ogłosiła strategiczną reorganizację, w rezultacie której jej nowym przedmiotem działalności będzie tworzenie oprogramowania i integracja systemów. W nowej formule Leclanche będzie podmiotem zorientowanym na rynek i opartym na badaniach naukowych, dysponującym większymi możliwościami produkcyjnymi i badawczo-rozwojowymi, dzięki zawartej umowie partnerskiej z Eneris Group – europejskim przedsiębiorstwem z branży czystych technologii, który prowadzi działalność w Polsce. Eneris udzieli pożyczek obrotowych na kwotę do 42 mln CHF i zainwestuje ponad 53 mln CHF w program znacznego zwiększenia mocy produkcyjnej w nowo utworzonych spółkach joint venture, które będą dostarczać produkty w oparciu o technologie Leclanche. Grupa Eneris będzie w nich większościowym udziałowcem. Jeden podmiot powstanie w Niemczech i zajmie się produkcją ogniw, a drugi – w Szwajcarii i Polsce i będzie odpowiedzialny za montaż modułów. Rozważane jest też otwarcie trzeciego zakładu we Francji. Do nowych zakładów przeniesionych zostanie ok. 135 pracowników produkcji – czytamy w komunikacie. Kolejny punkt porozumienia zakłada, że Leclanche podpisze z Eneris umowę odkupu mocy produkcyjnej (offtake), w ramach której Eneris zarezerwuje moc produkcyjną potrzebną Leclanche w nadchodzących latach. W ramach partnerstwa, Leclanche udzieli Eneris licencji na prowadzenie dalszych prac rozwojowych oraz zapewni możliwość industrializacji na dużą skalę. Leclanche zachowa pełną własność swojej technologii, kontynuując inwestycje w badania i rozwój (R&D) w zakresie ogniw, modułów i systemów zarządzania akumulatorami (BMS). - Transakcja ta zapewnia szereg zasadniczych korzyści dla Leclanche, w tym uniknięcie wydatków inwestycyjnych na zwiększenie produkcji ogniw w wysokości do 53 mln CHF w 2020 r. i kolejnych 60 mln CHF w 2022 r. Spółka zredukuje koszty operacyjne o około 20%. Dodatkowo przeniesienie działalności produkcyjnej do spółek joint venture spowoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z produkcją. Umowa umożliwia spółce utrzymanie dostępu do dużych mocy wytwórczych - na poziomie blisko 1 GWh do I kw. 2022 r. i do 2,4 GWh do końca 2024 r. - niezbędnych do realizacji zobowiązań umownych dla dużych klientów w branży e-transportowej, m.in. Kongsberg Maritime i Bombardier, z którymi zawarła wieloletnie umowy ramowe na dostawę energii. Znacznie zwiększy to nasze możliwości pozyskiwania nowych klientów, którzy potrzebują dostępu do dostaw wielkoseryjnych. Wreszcie, co najważniejsze, strategiczne partnerstwo z Eneris ma dla naszych akcjonariuszy minimalny efekt rozwadniający – komentuje Anil Srivastava, dyrektor generalny Leclanche.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1