reklama
reklama
reklama
reklama
© filmfoto dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 maja 2020

Ostre cięcia w Renault

Renault ogłosił zamiar zwolnienia 15 tys. pracowników w ramach planu redukcji kosztów, którego celem są oszczędności na poziomie ponad 2 mld EUR w ciągu trzech lat.

Jak poinformował Renault, Grupa „zamierza dostosować zatrudnienie do stanu umożliwiającego powrót do rentownego i trwałego wzrostu (…) w dialogu z partnerami społecznymi i lokalnymi władzami”. - Projekt dostosowania stanu zatrudnienia będzie realizowany poprzez przekwalifikowanie, mobilność wewnętrzną i dobrowolne odejścia pracowników. Proces zostanie rozłożony na trzy lata i obejmie blisko 4 600 stanowisk we Francji oraz ponad 10 000 miejsc pracy w innych krajach świata – czytamy w komunikacie. Grupa Renault obniży globalne zdolności produkcyjne z 4 mln samochodów w 2019 roku do 3,3 mln pojazdów w 2024 roku. W Maroku i Rumunii zawieszone zostaną projekty rozbudowy mocy produkcyjnych oraz przeprowadzona analiza możliwości dostosowania mocy produkcyjnych Grupy w Rosji. We Francji działalność Grupy skupi się na strategicznych dla przyszłości dziedzinach: samochodach elektrycznych, samochodach dostawczych, gospodarce obiegu zamkniętego i innowacjach o wysokiej wartości dodanej. Grupa przeprowadzi restrukturyzację działalności zakładu we Flins i Guyancourt. Wśród najważniejszych elementów planu, Renault wymienia „poprawę efektywności i zmniejszenie kosztów projektowych poprzez wykorzystanie dorobku Aliansu – na kwotę 800 mln EUR”. Renault zamierza też skoncentrować prace rozwojowe nad strategicznymi technologiami o wysokiej wartości dodanej w ośrodkach projektowych w regionie Ile-de-France. Producent przyspieszy także wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 oraz proces digitalizacji procesów projektowych. Dodatkowo planowana jest optymalizacja infrastruktury przemysłowej – na kwotę 650 mln EUR oraz obniżenie kosztów ogólnozakładowych i marketingu – na kwotę 700 mln EUR. Grupa Renault informuje, że poprzez restrukturyzację będzie mogła skupić się na kluczowych obszarach działalności, w szczególności poprzez zbycie udziałów Grupy Renault w Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) w Chinach na rzecz Dongfeng Motor Corporation i zakończenie produkcji samochodów osobowych z silnikami spalinowymi pod marką Renault na rynku chińskim.
reklama
January 19 2022 00:28 V20.1.5-1