reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny | 29 maja 2020

Amica: solidny pierwszy kwartał pomimo pandemii

Grupa Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 686,5 mln zł sprzedaży (+1% rdr), co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 199,2 mln zł wyniku (+4% rdr).

Amica informuje, że ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł rdr pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł rdr). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z kolei w obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła aż o blisko 74 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również zadłużenie netto o 31% rok do roku. W efekcie wskaźnik dług/netto do EBITDA znalazł się na niskim poziomie 0,9. - Odczuliśmy w marcu zamrożenie gospodarek, szczególnie na rynkach południowych czy we Francji, musieliśmy przesunąć również nasze plany rozwoju w Hiszpanii. Jednocześnie zwiększyliśmy jednak sprzedaż na rynkach wschodnich, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Wypracowaliśmy dobre rezultaty finansowe i zadbaliśmy o płynność finansową, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych pracowników – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych. - Widzimy pozytywne symptomy odreagowania rynkowego w maju, ale liczymy się z długotrwałą odbudową popytu na sprzęt AGD w Europie. Dlatego w ramach dostosowania się do aktualnej sytuacji wprowadziliśmy liczne programy oszczędnościowe w zakresie kosztów operacyjnych, redukujemy lub przesuwamy wydatki inwestycyjne, występujemy o wsparcie z rządowych planów pomocowych w krajach siedziby spółek grupy, ograniczyliśmy też już koszty wynagrodzeń – mówi CFO Grupy Amica Michał Rakowski. Porozumienie ze związkiem zawodowym i przedstawicielami pracowników (16.04.2020) oznacza obniżenie wymiaru etatów o 20% dla pracowników godzinowych i ryczałtowych oraz proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, brak podwyżek i zawieszenie systemu premiowego do końca 2020 roku. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej są zmniejszone o 30%, a prezes Jacek Rutkowski całkowicie zrezygnował z wynagrodzenia na czas trwania porozumienia. Grupa Amica podkreśla, że utrzyma zatrudnienie pracowników etatowych na obecnym poziomie. - Na koniec marca mieliśmy stabilną sytuację finansową, zakładamy utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych także w kolejnych okresach. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierzamy tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe – podkreśla Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych. Amica informuje, że aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, dostosowano miejsca pracy w Fabryce Kuchni we Wronkach do nowych standardów sanitarnych w czasie przerwy produkcyjnej w pierwszej połowie kwietnia, natomiast pracownicy biurowi przeszli w w tryb pracy zdalnej.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2