reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 26 maja 2020

Sonel potroił zysk netto, kurs akcji mocno w górę

Dynamiczny wzrost przychodów producenta aparatury pomiarowej spowodował jeszcze szybszy przyrost zysków. Marża netto urosła z 6,6% do 14,5%.

W I kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły r/r o 36% do 32,3 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 9,8 mln zł (+45%), a zysk operacyjny przekroczył 5 mln zł (+121,5%). Grupa na czysto zarobiła 4,7 mln zł, potrajając ubiegłoroczny wynik. - Kluczowym podmiotem, istotnym dla oceny całości Grupy jest Sonel. Podmiot ten w I kwartale 2020 roku osiągnął sprzedaż na poziomie wyższym niż w roku poprzednim o 34% oraz poziom wyniku wynik netto istotnie większy niż w roku ubiegłym. Wynik netto za I kwartał 2020 wyniósł 4 489 tys. zł wobec kwoty 1 327 tys. zł za I kwartał 2019 roku - czytamy w raporcie kwartalnym Sonela. Spółka w Indiach osiągnęła w minionym kwartale stratę (104 tys. zł), przy sprzedaży na poziomie 695 tys. zł. Foxytech odnotowała sprzedaż na poziomie 2 389 tys. zł, co wygenerowało dodatni wynik w kwocie 70 tys. zł. W minionym kwartale grupa wypracowała 2,1 mln zł przepływów z działalności operacyjnej. Na koniec marca środki pieniężne wynosiły blisko 10 mln zł. W perspektywie kolejnego kwartału ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki będą gospodarcze skutki pandemii COVID-19. W ocenie zarządu wśród podstawowych czynników mogących rzutować wyniki finansowe jest rozwój oferty przyrządów, które można potencjalnie wykorzystywać w walce z pandemią. Równie ważne jest także wzmocnienie pozycji rynkowej flagowego miernika w grupie mierników wielofunkcyjnych – wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych MPI-540. Urządzenie to przeznaczonejest do sprawdzania domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Nowa edycja miernika wielofunkcyjnego może stać się liderem na rynku krajowym i sztandarowym przyrządem pozwalającym wejść na rynki zagraniczne. Spółka wiąże duże nadzieje z rozwojem nowoczesnych mierników małych rezystancji. Urządzenia te wykorzystywane są do bezpiecznych pomiarów wyłączników (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), odłączników oraz innych obiektów obustronnie uziemionych. Na otwarciu wtorkowej sesji akcje Sonela zyskują nawet 13%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
January 19 2022 00:28 V20.1.5-1