reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 25 maja 2020

NCBR: 70 mln PLN na cyberbezpieczeństwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty już konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Pula środków przewidzianych na dofinansowanie innowacyjnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa wynosi 70,1 mln PLN.

Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Celem ogłaszanego konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań tj. platformy zarządzania cyfrową tożsamością – poinformowało NCBR. Uruchomiony przez NCBR konkurs jest skierowany do konsorcjów. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Każdy ze zgłoszonych projektów musi obejmować zarówno fazę badawczą, jak i fazę przygotowań do wdrożenia. Zakres tematyczny konkursu zawiera takie zagadnienia, jak: technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa; technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności; metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna - 20 mln PLN. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Wnioski składać można za pomocą systemu informatycznego w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r. - Jest to już czwarty konkurs w programie CyberSecIdent. W dotychczasowych trzech konkursach, NCBR przyznał dofinansowanie dla 13 projektów o wartości ok. 130 mln PLN. Po raz kolejny szukamy innowacyjnych projektów, które faktycznie przyczynią się do poprawy cyberbezpieczeństwa. Jestem pewien, że w rodzimych przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych jest odpowiedni potencjał, by realizować wartościowe projekty – komentuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. W ramach realizowanych już projektów, konsorcja pracują m.in. nad zaawansowanym Laboratorium Kryminalistyki Śledczej, projektem systemu zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne czy projektem systemu reagującego na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2