reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 22 maja 2020

Łukasiewicz podpisał kolejną umowę z uczelnią

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Politechnika Śląska intensyfikują współpracę badawczo-rozwojową dla biznesu i zamierzają wspólnie utworzyć na Śląsku Hub Informacji Cyfrowych.

To kolejna, po podpisanej pod koniec kwietnia br. z Politechniką Warszawską, umowa z uczelnią techniczną, która otwiera nowe możliwości sprawnego reagowania na potrzeby przemysłu, tym razem związanego z regionem Śląska – czytamy w komunikacie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Kluczowe postanowienia podpisanego porozumienia obejmują wspólne prace nad utworzeniem w województwie śląskim Hubu Informacji Cyfrowych (EDIH), inicjowanie nowych projektów adresujących potrzeby tamtejszego przemysłu oraz dalszą współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych. Planowany przez instytucje Hub Innowacji Cyfrowych (e-digital Innovation Hub, EDIH) będzie miała na celu mobilizację lokalnych środowisk naukowych i biznesowych na rzecz transferu wiedzy, rozwoju i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach produkcyjnych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego. - Dotychczasowa, wzorcowa współpraca pomiędzy Politechniką Śląską i instytutami Łukasiewicza wchodzi w nową fazę. Cieszę się, że opierać się ona będzie na tak konkretnych projektach jak EDIH. To właśnie transformacja cyfrowa jest jednym z 4 obszarów, obok zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej mobilności i zdrowia, w który chcemy mocno zainwestować w Łukasiewiczu. Jestem przekonany, że nasze współdziałanie stanowić będzie silny impuls dla dalszego rozwoju Śląska i gałęzi przemysłu nierozerwalnie związanych z tym regionem jak branża wydobywcza, hutnicza, motoryzacyjna czy energetyczna, z korzyścią dla polskiej gospodarki – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Stronom porozumienia zależy również na intensyfikacji współpracy dydaktycznej. W tym celu organizowane będą między innymi wspólne programy podnoszące kwalifikacje pracowników obydwu instytucji, wymiana kadry naukowej i włączanie pracowników instytutów w procesy dydaktyczne prowadzone na Uczelni. Systematycznie zwiększana będzie również liczba naukowców Łukasiewicza realizujących doktoraty wdrożeniowe na Politechnice Śląskiej. - Coraz większa rola Przemysłu 4.0 opartego na cyfryzacji i automatyzacji oraz powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów będzie wzrastało. Podpisane porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz wychodzi naprzeciw potrzebom obu stron, co przyczyni się do podejmowania realnych działań i osiągania wspólnych korzyści – zauważa prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej. Na Śląsku działalność prowadzą Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica z Gliwic, Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza, oraz Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL i Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic. Instytuty te współpracują już z Politechniką Śląską w konsorcjach przy projektach dotyczących między innymi innowacyjnych systemów łączności bezprzewodowej w podziemnych zakładach górniczych, wsparcia w planowaniu i kierowaniu akcją ratowniczą czy mikrostrukturalnej oraz chemicznej analizy stopów niklu z innowacyjnymi powłokami żaroodpornymi. Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 35 instytutów badawczych, z czego 6 działa na Śląsku. Łukasiewicz dostarcza rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z liczbą ponad 7,5 tysięcy pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi on trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-1