reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 22 maja 2020

Politechnika Warszawska współtworzy przyszłość przemysłu bateryjnego

Nagrodę Nobla z chemii w 2019 roku przyznano za stworzenie i rozwój baterii litowo-jonowych. To zwiększyło zainteresowanie tym tematem oraz wpłynęło na przyspieszenie badań, także na Politechnice Warszawskiej.

Projekty, w których biorą udział specjaliści Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej mają olbrzymie znaczenie dla gospodarki unijnej i polskiej. Zlokalizowanie całego ciągu produkcyjnego od surowców do gotowego wyrobu na terenie Europy, jak i stworzenie kompletnego europejskiego know-how pozwoli na energetyczne uniezależnienie się Unii Europejskiej oraz zmniejszenie kosztów produkcji i wpływu na środowisko. Stworzy też nowe liczne miejsca pracy. – Dzięki badaniom prowadzonym na kierowanym przeze mnie Wydziale, Polska ma duży wkład w tworzenie tej ogromnej europejskiej branży przemysłowej – mówi prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek. – Oprócz tworzenia podstaw nowej gałęzi przemysłu produkcji nowoczesnych generacji baterii i ich komponentów kształcimy też kadry dla tego przemysłu. Studenci Wydziału Chemicznego PW mają stały kontakt z najnowocześniejszymi technologiami na świecie, ponieważ biorą udział w tych projektach, wykonując prace dyplomowe w grupach je realizujących. W czasie dyplomów korzystają z najnowocześniejszych urządzeń tej samej klasy, jakie mają firmy przemysłowe. Kończą więc Uczelnię z najbardziej aktualną wiedzą w branży i są gotowi do podjęcia pracy w przemyśle – stwierdza prof. Wieczorek. Oto kilka najważniejszych projektów realizowanych przy współpracy badaczy z Politechniki Warszawskiej. Opracowanie modułów izolująco-akumulujących energię (głównie poprzez ogniwa fotowoltaiczne) jako elewacji do budynków – to główny cel projektu POWERSKIN+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020. Projekt skupia się na zaprojektowaniu zeroemisyjnych budynków poprzez zastosowanie wydajnego systemu magazynowania i zarządzania energią. System magazynowania i dystrybucji energii oparty będzie na ogniwach Li-ion po zakończeniu ich pracy w samochodach elektrycznych (tzw. second life). Naukowcy z Wydziału Chemicznego PW są odpowiedzialni za dobór ogniw z przemysłu samochodów elektrycznych, a następnie skonstruowanie baterii z elementem zarządzającym magazynowaniem i dystrybucją energii elektrycznej na poziomie budynku. Projekt zakłada realizację pilotażowych instalacji ulokowanych w trzech różnych lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej. – Dzięki projektowi wydłużony zostanie cykl życia ogniw Li-ion na rynku przy równoczesnych oszczędnościach wynikających z efektywnego wykorzystania energii odnawialnej – mówi kierownik projektu z ramienia PW, dr inż. Michał Piszcz, pracownik Wydziału Chemicznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Konsorcjum projektu skupia 14 partnerów. W projekcie biorą również udział zespoły z Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Fizyki, kierowane – odpowiednio – przez dr. inż. Mariusza Kłosa oraz dr. hab. inż. Michała Marzantowicza.
W ramach innego projektu z Horyzontu 2020 – ASTRABAT – mają powstać baterie litowo-jonowe III generacji, czyli z użyciem tylko stałych komponentów, przede wszystkim dla motoryzacji. Technologia ma być w pełni europejska – z użyciem całego łańcucha produkcji na terenie naszego kontynentu, a jednocześnie masowa. To bardzo ważne, bo zapotrzebowanie na magazynowanie energii szybko rośnie. Projekt zakłada opracowanie nowej, w pełni stałej architektury baterii, kompatybilnej z najnowszej generacji elektrodami o wysokich pojemnościach. Po raz pierwszy na świecie w produkcji masowej mają znaleźć się baterie ze stałymi elektrolitami działającymi w temperaturze pokojowej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa baterii dzięki uniknięciu palnych lub mogących wyciec komponentów. Zespół z Wydziału Chemicznego zajmuje się opracowaniem i produkcją kluczowych komponentów do nowej generacji elektrolitu stałego. Składają się na nie opatentowane na PW sole litowe, w tym pierwsza w historii użyta w ogniwie sól bezfluorowa oraz plastyfikatory na bazie cieczy jonowych. – Projekt ASTRABAT przyczyni się do sprawienia, że samochody elektryczne staną się w pełni konkurencyjne cenowo dla samochodów na benzynę lub olej napędowy – mówi dr hab. inż. Leszek Niedzicki kierujący projektem na Wydziale Chemicznym PW. – Oprócz oczywistych zalet braku spalin, baterie opracowane w ramach projektu pozwolą nam także na dalsze i bezpieczniejsze poruszanie się samochodami elektrycznymi w stosunku do obecnie dostępnych na rynku. W prace nad projektem zaangażowanych jest 7 naukowców z Wydziału Chemicznego z grupy prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka.
Projekt BIG-MAP, podobnie jak ASTRABAT, ma wzmocnić pozycję Europy na rynku baterii, a celem inicjatywy Faraday Institute NEXGENNA jest zrewolucjonizowanie sodowych technologii akumulatorowych, aby były konkurencyjne cenowo z innymi metodami chemicznego magazynowania energii. Celem konsorcjum, tworzonego przez aż 34 partnerów, jest opracowanie założeń do produkcji baterii litowo-jonowych uniezależniających Europę od produkcji w krajach azjatyckich. W inicjatywie polscy specjaliści odpowiadają za syntezę i testy nowych generacji elektrolitów do baterii litowo-jonowych i nowych generacji baterii tzw. post-lithium-ion batteries. Efektem końcowym działań ma być opracowanie technologii wytwarzania komponentów elektrolitów w skali półtechnicznej. Opracowywane technologie są oparte o rozwiązania technologiczne powstałe na Wydziale Chemicznym PW. W projekcie biorą udział zespół Dziekana Wieczorka a także zespół prof. dr. hab. inż. Stanisława Ostrowskiego. W sumie w czasie 3 lat realizacji projektu będzie pracowało przy nim ok. 10 osób z Wydziału Chemicznego PW.
Równie ambitne plany przyświecają projektowi BATTERY 2030+. Jednym z jego celów jest opracowanie długoterminowej mapy drogowej badań nad bateriami w Europie. Z kolei celem inicjatywy Faraday Institute NEXGENNA jest zrewolucjonizowanie sodowych technologii akumulatorowych, aby były konkurencyjne cenowo z innymi metodami chemicznego magazynowania energii. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu (obejmującemu zagadnienia od chemii materiałowej, przez powiększanie skali, do produkcji ogniw) mają powstać baterie sodowo-jonowe o wysokiej wydajności, niskich kosztach produkcji i długim cyklu życia. Ich dodatkowym atutem ma być bezpieczeństwo.
reklama
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-1