reklama
reklama
reklama
© Radmor Przemysł elektroniczny | 21 maja 2020

Radmor rozbudował laboratorium badawcze

Gdyńska spółka należąca do Grupy WB – Radmor | GRUPA WB – zakończyła pierwszy etap rozbudowy laboratorium badawczego.

- Przy współudziale funduszy unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju udało się wybudować całkowicie nową infrastrukturę, w której została zainstalowana oraz uruchomiona pierwsza na Wybrzeżu pełnowymiarowa komora bezodbiciowa z polem pomiarowym 3 m – czytamy w komunikacie. Jak podkreśla Grupa WB, komora pomiarowa spełnia wszystkie wymagania stawiane infrastrukturze badawczej tej klasy i doskonale nadaje się do przeprowadzenia testów emisji promieniowanych w zakresach określonych przez normy europejskie (do 6 GHz) jak i wojskowe (do 40 GHz). Radmor | GRUPA WB jest w trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania akredytacji PCA Polskiego Centrum Akredytacji na metody badawcze oparte o pomiary emisji promieniowanej. Już na wiosnę 2021 uruchomione zostaną stanowiska do badań odporności na pole RF w zakresie urządzeń przemysłowych oraz wojskowych. Jest to kolejny etap rozbudowy laboratorium badawczego dofinansowany z Ministerstwa Rozwoju. © Radmor
reklama
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-1