reklama
reklama
reklama
reklama
© rangizzz dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 maja 2020

Vigo System pracuje nad nową strategię

W połowie 2020 roku ma zostać przedstawiona nowa strategia Vigo System, nakierowana na dalszy rozwój w segmencie detektorów i materiałów półprzewodnikowych. Znajdą się w niej również zupełnie nowe elementy – opowiada Adam Piotrowski, prezes zarządu spółki.

Akcjonariat.pl: Spółka ma za sobą udany I kwartał 2020 roku, czy podobnie może być w II kwartale? Adam Piotrowski, prezes zarządu Vigo System: Za nami rekordowy kwartał pod względem sprzedaży. Rokowania na II kwartał są optymistyczne. Kilka dni temu podpisaliśmy dużą umowę w z Caterpillar na sprzedaż detektorów podczerwieni za około 13,7 mln zł. Realizacja kontraktu z obszaru bezpieczeństwa transportu kolejowego ruszy w tym kwartale, co pozwoli osiągnąć pierwsze wpływy z tej umowy. W segmencie technik wojskowych spodziewamy się podpisania nowego kontraktu z Safran Aerotechnics (d. Zodiac Areotechnics). Nie wykluczone, że może to nastąpić już w najbliższych dniach. W pozostałych obszarach naszej działalności również intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem i realizacją nowych zleceń. W całym 2020 roku chcemy kontynuować trend z ostatnich lat, czyli dalej zwiększać osiągane przychody i zyski. Jaki wpływ na działalność operacyjną Vigo System ma koronawirus? Pandemia COVID-19 nie ma większego wpływu na tempo realizowanych kontraktów. Chcą lepiej ochronić się przed koronawirusem podzieliliśmy pracowników produkcyjnych na dwie zmiany. Dział handlowy pracuje zdalnie, osiągając lepsze niż kiedykolwiek efekty. W dużej mierze jest to zasługa przeprowadzonych zmian w listopadzie 2019 roku. Zdecydowaliśmy się na przeorganizowanie działu i powołanie nowego szefa sprzedaży. Utworzyliśmy też regionalne zespoły operacyjne, w których mamy osoby odpowiedzialne za sprzedaż i wsparcie techniczne. Jakie są tegoroczne perspektywy rozwoju w poszczególnych segmentach (przemysł, bezpieczeństwo transportu kolejowego, techniki wojskowe i medycyna)? W obszarze przemysłowym zakładamy, że tegoroczny wzrost przychodów przekroczy 10%, mimo wysokiej bazy z 2019 roku. Widzimy duże zainteresowanie naszą nową ofertą – tanimi modułami detekcyjnymi. Na przełomie stycznia i lutego uczestniczyliśmy w targach branżowych zorganizowanych w San Francisco. Udział w tej imprezie pozwolił nam nawiązać relacje z wieloma potencjalnymi klientami. Obecnie kilkunastu z niech analizuje zakup tanich detektorów Vigo. W segmencie bezpieczeństwa kolejowe zdobyty ostatnio kontrakt z Caterpillar jest o 50% wyższy od poprzedniego. To powinno nam zapewnić odpowiednią dynamikę przychodów. Wytwarzane przez nas zintegrowane moduły detekcyjne wykorzystywane są w produkowanych przez Caterpillar systemach kontroli dedykowanych do kolei szybkich prędkości, monitorujących m.in. temperaturę kół pociągów. Dodatkowo po odblokowaniu rynku chińskiego liczymy na duże zamówienia z tego kierunku. Kluczowym kontraktem w obszarze technik wojskowych będzie spodziewane zamówienie z Safran Aerotechnics (d. Zodiac Areotechnics). Wstępnie mamy ustalone, że wartość umowy wyniesie 23 mln zł, z czego 7 mln zł przypadnie na ten rok. Spodziewamy się także zamówień z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ciekawe perspektywy rysują się przed segmentem medycznym. Obecnie pracujemy nad opracowaniem konkretnego produktu dla jednego z klientów. Po opracowaniu prototypów będą prowadzone rozmowy na temat ewentualnej produkcji i dostaw nowych detektorów. Jak przebiega rozwój w nowym segmencie materiałów półprzewodnikowych? Na początku 2020 r. zakończyliśmy fazę wdrażania technologii produkcji warstw półprzewodnikowych III-V w nowym reaktorze MOCVD. W kwietniu zrealizowaliśmy pilotażowe dostawy do klientów. W planach na ten rok mamy osiągniecie sprzedaży w tym segmencie na poziomie 1 mln euro. Teraz ruszamy z większą promocją, a jednym z jego elementów jest utworzenie własnego przedstawicielstwa na Tajwanie, który jest głównym ośrodkiem przemysłu półprzewodnikowego w Azji. W tym roku kończy się strategia Vigo na lata 2016-2020. Czy zarząd pracuje nad nowym planem na kolejne lata? Intensywnie pracujemy nad nową strategia. Chcielibyśmy ją zaprezentować w połowie tego roku. Celem strategicznym Vigo System jest utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku fotonowych detektorów podczerwieni, dostarczającego najbardziej zaawansowane rozwiązania fotoniczne na świecie. Dalej zamierzamy oferować detektory i materiały półprzewodnikowe, ale w nowej strategii pojawią się zupełnie nowe elementy, które będą odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Czy będzie powrót do wypłaty dywidendy? Tak, chcemy wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Według wcześniejszych zapowiedzi miałby to nastąpić w przyszłym roku. Analizujemy od jakiegoś czasu możliwość wcześniejszego powrotu do dywidendy. Jednak zmiana otoczenia rynkowego i skutków gospodarczych pandemii Covid-19 dostarcza nowych zagrożeń, które obecnie ciężko przewidzieć. Dziękuję za rozmowę. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-1