reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 18 maja 2020

Apator: stabilna sytuacja w I kwartale

W 1Q2020 przychody Grupy Apator wzrosły o 6% r/r (sprzedaż na poziomie 224,5 mln zł), dzięki wysokiej dynamice obrotów w segmencie Gaz, a w pozostałych segmentach przychodom zgodnym z przewidywaniami.

Z kolei zysk netto w raportowanym okresie był wyższy o 1,9 mln zł (+12%) r/r. Grupa Apator odnotowała w 1Q2020 wzrost marży netto z 7,3% do 7,7%, natomiast wynik na sprzedaży oraz zysk EBITDA były porównywalne do wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego dzięki utrzymywanej dyscyplinie kosztów – poinformował Apator. – W obecnych, trudnych czasach, zdywersyfikowany geograficznie biznes oraz szeroki portfel produktów Grupy Apator pozwala nam zdecydowanie zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności i osiągać dobre wyniki. Obecna skala wpływu pandemii na naszą działalność nie jest znacząca i potrafimy nią zarządzić, jednakże musimy być również przygotowani na sytuację potencjalnego zmniejszenia zamówień w segmentach bardziej wrażliwych na kryzys. Doskonałe wyniki segmentu Gaz oraz solidny backlog w linii opomiarowania energii elektrycznej pozwalają nam jednak z optymizmem patrzeć w przyszłość – podsumowuje Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. Od początku roku globalna gospodarka zmaga się z poważnymi utrudnieniami związanymi z pandemią koronawirusa. Apator podkreśla, że Grupa podjęła z wyprzedzeniem odpowiednie działania i - pomimo przejściowych opóźnień w dostawach komponentów oraz tymczasowej nieco większej absencji pracowników - uniknęła istotnych zakłóceń w działalności operacyjnej, zachowując zdolność obsługi większości zamówień. - Potwierdza to m.in. osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 wzrost sprzedaży w ujęciu r/r, w tym znaczące zwiększenie eksportu (o ponad 10% w porównaniu do 1 kwartału 2019 r.). Co istotne, Grupa w dalszym ciągu skutecznie kontroluje koszty stałe i utrzymuje bezpieczną sytuację finansową (obniżono zadłużenie kredytowe przy wypracowanym wysokim poziomie gotówki dostępnej na koniec okresu). Jest to szczególnie ważne w obecnych warunkach gospodarczych, gdyż zapewnia bezpieczeństwo kontynuacji działalności i umożliwia przeciwdziałanie potencjalnym dalszym skutkom pandemii. Grupa osiągnęła również istotny wzrost wyniku netto (o 12% r/r do 17,3 mln zł), co dodatkowo wspierał m.in. sprzyjający kurs euro – czytamy dalej w komunikacie Apatora. Poza Polską Apator utrzymuje silną pozycję w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ten ostatni rynek w omawianym okresie odnotował największą sprzedaż spośród rynków zagranicznych i najwyższą dynamikę (wzrost o 181% r/r), co związane jest z dużymi dostawami realizowanymi w segmencie Gaz. Apator oferował swoje rozwiązania także na rynkach: niemieckim, niderlandzkim, belgijskim, czeskim i wielu innych. - Ze względu na szczególną sytuację rynkową, w bieżącym okresie wydatkowanie środków inwestycyjnych planowane jest z ogromną rozwagą. Kieruje się je w głównej mierze na dalszą automatyzację w celu poprawy efektywności i konkurencyjności. Apator planuje korzystać z pojawiających się obecnie okazji, np. w zakresie zakupu maszyn i urządzeń po preferencyjnych cenach – informuje © Apator.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2