reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 15 maja 2020

Aplisens: stabilny początek roku

W I kwartale 2020 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 25,1 mln PLN skonsolidowanych przychodów, odnotowując 3,6 mln PLN skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz 3,0 mln PLN zysku netto.

Aplisens zaznacza, że w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku nie odczuł w znaczący sposób wpływu pandemii COVID-19 na zrealizowane wyniki.
W minionym kwartale najlepiej prezentowała się sprzedaż na rynku polskim, która wyniosła 9,55 mln PLN (+ 2,5% r/r). Na drugim co do wielkości obszarze operacyjnym Grupy - rynkach WNP przychody w analizowanym okresie wyniosły blisko 8,0 mln PLN, (- 3,6% r/r). Na rynkach UE sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,1 mln PLN (- 15,1% r/r). - Dość ostrożnie podchodzimy do oceny minionego kwartału. Choć skutki pandemii COVID-19 nie uderzyły w nas w sposób bezpośredni, poza spółką zależną CZAH-POMIAR, która już na początku roku odczuła przestoje w chińskich fabrykach i spółkami w krajach WNP, które ucierpiały na dużych spadkach ceny ropy i lokalnych walut, to możemy zaobserwować spadek wartości zamówień. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie – na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na inwestycje obecnie kierowane są na walkę z koronawirusem – powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisens S.A. Jednocześnie Adam Żurawski zapewnił, że sytuacja spółki jest stabilna. - Przypomnę, że 5 maja zarząd rekomendował przeznaczenie na tegoroczną dywidendę blisko 3 mln PLN, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 0,25 PLN. Decyzja została podjęta po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19, dotyczących działalności spółki – wyjaśnił Adam Żurawski. Spółka od 2012 roku regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dywidenda na przestrzeni ostatnich 8 lat mieściła się w przedziale 0,25-0,35 zł. W marcu Grupa Aplisens przyjęła nową strategię na lata 2020-2022. Główne cele finansowe strategii na lata 2020-22 to wzrost przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln PLN i EBITDA do około 32 mln PLN w 2022 roku. Strategia zakłada też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych. Spółka zamierza rozwijać program inwestycyjny i w latach 2020-22 przeznaczyć na ten cel 24 mln PLN.
APLISENS SA jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej obsługującym ponad 100 krajów. Produkuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Posiada laboratorium ciśnień z akredytacją PCA świadcząc usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień oraz największe w Polsce laboratorium dużych przepływów przeznaczone do kalibracji przepływomierzy.
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1