reklama
reklama
reklama
reklama
© ABB Przemysł elektroniczny | 13 maja 2020

Volvo LIGHTS – elektryczna rewolucja transportu ciężarowego

W Stanach Zjednoczonych, gdzie ponad 70 proc. wszystkich towarów codziennego użytku przewożonych jest samochodami ciężarowymi, powstał projekt, który może zmienić oblicze tamtejszego transportu.

Projekt Volvo LIGHTS realizowany jest w południowej Kalifornii. Jego cel to wprowadzenie na drogi zeroemisyjnych elektrycznych samochodów ciężarowych wraz z odpowiednią infrastrukturą. W ramach projektu firma ABB dostarczy stacje do ładowania wysokiego napięcia. Rozwiązanie umożliwi ładowanie akumulatorów prądem stałym o napięciu do 920 V, a tym samym szybsze uzupełnianie zapasu energii i poprawę efektywności floty. Volvo LIGHTS jest realizowany wspólnie przez Volvo Group, Volvo Trucks i Greenlots oraz kliku innych branżowych liderów, a także podmioty działające w obszarze transportu i infrastruktury ładowania. Projekt ma zademonstrować możliwości dużych pojazdów elektrycznych w zakresie optymalizacji procesu transportu i magazynowania, zmniejszenia poziomu emisji i poprawy jakości powietrza. Komercyjna produkcja ciężarowych elektrycznych pojazdów Volvo Trucks, służących do regionalnej dystrybucji towarów, ma rozpocząć się jeszcze w 2020 roku. – Projekt jest wyjątkowy ze względu na jego zakres. Obejmuje cały system: od stacji ładowania poprzez holowniki do naczep, panele słoneczne, szkolenie personelu aż po same ciężkie pojazdy ciężarowe – powiedział Peter Voorhoeve, prezes Volvo Trucks North America. Na potrzeby projektu ABB dostarczy wysokonapięciowe stacje ładowania. Urządzenia są zgodne z otwartymi protokołami sieciowymi OCPP i Autocharge, które umożliwiają inteligentne ładowanie pojazdów flotowych, a także funkcje uwierzytelniania i zabezpieczenia zasobów. Ten rodzaj łączności zapewnia też bezproblemową integrację z platformą Greenlots SKY. – Jako partner projektu, firma Greenlots dostarcza narzędzia do zarządzania inteligentnym ładowaniem i optymalizacją obciążenia, które bez przeszkód współpracują z systemami ładowania ABB. Dzięki nim operatorzy flot mogą przewozić towary w sposób bardziej racjonalny, rentowny i ekologiczny, przy zrównoważonym poborze energii z sieci – dodał Jeff Tolnar z Greenlots.
reklama
January 14 2022 13:35 V20.0.8-2