reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 12 maja 2020

PAŻP: Unijne miliony na cyfrową rewolucję w obsłudze dronów

Ma być cyfrowo, masowo i bezpieczniej – pisze Polska Agencja Żeglugi Powietrznej o wartym niemal 61,5 mln PLN projekcie dotyczącym obsługi lotów dronami, który uruchamiają trzy państwowe instytucje Środki w 85 proc. pochodzą z dotacji unijnej.

Liderem projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, twórca koncepcji systemu PansaUTM – pierwszego w Europie wdrożonego operacyjnie systemu do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych. Partnerami PAŻP są Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Instytucje te otrzymają od Centrum Projektów Polska Cyfrowa 51 391 979,03 złotych wsparcia ze środków UE. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa polega na masowym udostępnieniu każdemu zainteresowanemu podmiotowi usług elektronicznych pozwalających na sprawne i bezpieczne wykonywanie lotów „dronami”. Konsekwencją realizacji projektu ma być, rozwój rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych dla branży, w tym usprawnienie procesu zakładania i prowadzenia tej działalności. – Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dla szeroko pojętego rynku dronów stanowi, obok działalności nawigacyjnej, najważniejszy obszar działań PAŻP. Realizacja projektu przyniesie korzyści dla całego kraju i ułatwi korzystanie i dostęp do rynku bezzałogowych statków powietrznych w Polsce – powiedział Janusz Janiszewski, prezes PAŻP. Pozyskane środki w ramach projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” Agencja przeznaczy przede wszystkim na dalszy rozwój narzędzi umożliwiających obsługę zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na masową skalę, optymalizację i cyfryzację procesów koniecznych dla bezpiecznego wykonywania lotów BSP, począwszy od rejestracji, certyfikacji, wydawania licencji i udostępniania szkoleń on-line, jak również na rozwiązania wspierające proces analizy ryzyka operacji BSP Bezpośrednim odbiorcą projektu jest każdy podmiot, który chce funkcjonować w segmencie operacji bezzałogowych, a więc zarówno służby zapewniające porządek jak i osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. Projekt jest impulsem dla rozwoju rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych, pozwoli na wykorzystanie lotnictwa bezzałogowego w szerszym niż dotychczas stopniu, a także usprawni prowadzenie procesów szkoleniowych i administracyjnych. Służby porządku publicznego otrzymają też możliwość skorzystania z szerokiej pomocy operatorów dronów w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej – informuje PAŻP w komunikacie. Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” zakończy się w 2023 roku.
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2