reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem Przemysł elektroniczny | 08 maja 2020

Vigo System mocno poprawia przepływy operacyjne

Producent detektorów podczerwieni w tym roku liczy na co najmniej 10-proc. wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym, a w obszarze wojskowym oczekuje kolejnych zamówień od Safran Aerotechnics (d. Zodiac Areotechnics) i spółki PCO.

Szansą na dalszy rozwój w segmencie medycznym jest opracowanie nowych detektorów, a w obszarze bezpieczeństwa transportu kolejowego Vigo System oczekuje na zamówienia z grupy Catepillar na poziomie wyższym niż w 2019 roku. Firma planuje też otwarcie biura na Tajwanie.
W I kwartale 2020 roku przychody Vigo System wzrosły o 8,3% w ujęciu r/r do 12,4 mln zł. Był to najlepszy kwartalny rezultat w historii spółki. Decydujący wpływ na wysokość obrotów miał wzrost sprzedaży o 625% r/r produktów do zastosowań w segmencie nauka i medycyna (stanowią ponad 28% całego portfela zamówień) oraz zwyżka o 422% r/r modułów stosowanych w branży wojskowej. Kwartalna EBITDA wzrosła o 7,2% do 5,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł (-36,5%). Ponad 10-krotnie do 6,7 mln zł wzrosły przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Na koniec marca stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zbliżył się do 14 mln zł. Rok wcześniej było to 8,3 mln zł. W raporcie kwartalnym spółka zaprezentowała krótkoterminowe perspektywy dla poszczególnych segmentów działalności. W obszarze przemysłowym zarząd zakłada co najmniej 10% wzrost sprzedaży w 2020 roku. Sprzedaż ma być dodatkowo pobudzana poprzez wprowadzone na rynek nowe produkty – przede wszystkim tani moduł detekcyjny (miniaturowy, zintegrowany moduł wraz z pierwszym stopniem wzmocnienia), przeznaczony do masowych zastosowań, jak również pierwsze standardowe linijki (8-32 elementów) przeznaczone m.in. do sorterów optycznych oraz obrazowania rozkładu temperatury. Prototypy nowych produktów zaprezentowano na targach Photonics West 2020 (San Francisco, luty 2020) i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Jeśli chodzi o segment wojskowy to Vigo System oczekuje na kolejne zamówienia ze strony Safran Aerotechnics (d. Zodiac Aerotechnics), jak również na zamówienia ze strony PCO. Dodatkowo spółka realizuje kontrakty dla mniejszych, europejskich odbiorców. W obszarze medycznym, w związku z pozyskaniem nowego klienta spółka oczekuje znaczących wzrostów sprzedaży związanych z usługą opracowania nowych detektorów przeznaczonych do zastosowań medycznych. Po opracowaniu prototypów chce prowadzić rozmowy na temat ewentualnej produkcji i dostaw nowych detektorów. Natomiast w segmencie bezpieczeństwo transportu kolejowego spółka oczekuje na zlecenia ze strony spółki z grupy Catepillar na poziomie wyższym niż w 2019 r. Dodatkowo spodziewane są zamówienia z rynku chińskiego. W tym roku planowana jest realizacja pierwszych zamówień w nowym obszarze działalności – materiałów dla fotoniki. Na początku 2020 r. spółka zakończyła fazę wdrażania technologii produkcji warstw półprzewodnikowych III-V w nowym reaktorze MOCVD oraz zdobyła pierwszych klientów. Vigo prowadzi intensywne działania związane z rozwojem sieci sprzedaży nowych produktów, zwłaszcza na rynku azjatyckim. W tym celu spółka otworzy biuro na Tajwanie, który jest głównym ośrodkiem przemysłu półprzewodnikowego w Azji. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1