reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SiDLY Przemysł elektroniczny | 08 maja 2020

SiDLY podpisało umowę z PZU

Wspólny projekt zakłada wdrożenie w szpitalach systemu telemedycznego monitorującego parametry życiowe pacjentów i alarmującego personel medyczny o sytuacjach gdy odbiegają one od bezpiecznej normy.

Telemedyczna firma SiDLY podpisała umowę na dostawę na dostawę sprzętu i platformy telemedycznej oraz świadczenie usług związanych z eksploatacją systemu na potrzeby wspólnego projektu prewencyjnego Grupy PZU i "Opaska życia". Przeprowadzono już trzymiesięczny pilotaż sprawdzający skuteczność zastosowanej technologii SiDLY i w najbliższym czasie system telemedyczny będzie wdrażany na wybranych oddziałach szpitalnych w całym kraju. – Będzie to istotny krok w kierunku unowocześnienia szpitali i jest realizowany w oparciu o polskie rozwiązania technologiczne – podkreśla SiDLY w komunikacie. - Obecny etap rozwoju systemu SiDLY obejmuje wyposażenie polskich szpitali w naszą technologię. Ta umowa z PZU będzie stanowić kolejny krok w rozwoju naszej firmy, jako lidera rynku telemedycznego. Naszą wizją jest powszechny dostęp do opieki telemedycznej, zapewniający bezpieczeństwo wszystkim osobom chorym i w podeszłym wieku, jak również ochronę i wsparcie dla personelu medycznego - powiedziała Edyta Kocyk, prezes SiDLY. SiDLY jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w branży telemedycznej. Spółka założona w 2014 roku przez Edytę Kocyk i Michała Pizona działa obecnie w 16 krajach, wykonując ponad 12 milionów pomiarów miesięcznie i dbając o zdrowie ponad 5 tysięcy użytkowników. Z technologii SiDLY korzysta w Polsce już 150 jednostek medycznych i opiekuńczych w tym samorządy i szpitale.
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1