reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Przemysł elektroniczny | 07 maja 2020

Lena Lighting: pandemia nie miała negatywnego wpływu na wyniki za 1Q2020

Zarząd Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podał szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2020 roku.

Jak wyjaśnia Lena Lighting, szacowany wynik w 2020 roku jest wyższy niż w 2019 roku w głównej mierze ze względu na wzrost kursu euro w marcu i wycenę na tej podstawie należności i zobowiązań z tytułu różnic kursowych spółka uzyskała wyższy wynik za pierwszy kwartał 2020 roku o 739 tys. zł. Po wyeliminowaniu tego wpływu wynik osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 roku jest podobny do wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2019 roku. - Pandemia wirusa Covid-19 nie miała negatywnego wpływu na wyniki spółki w pierwszym kwartale bieżącego roku. Jednakże nie należy wykluczyć, że w kolejnych kwartałach sytuacja ta ulegnie zmianie. Obecnie portfel zamówień posiadanych przez spółkę nie odbiega znacząco od sytuacji w roku ubiegłym. Następują przesunięcia dat dostawy do poszczególnych klientów związane z np. kwarantanną, innymi godzinami realizacji dostaw, przepisami miejscowymi w zakresie ograniczenia ruchu w poszczególnych krajach – poinformowała Lena Lighting. Aktualnie spółka funkcjonuje bez zakłóceń, przyjęte zostały zasady bezpieczeństwa i ograniczenia w zakresie ilości osób przebywających w firmie jeśli chodzi o pracowników administracji i pracowników działów handlowych. Produkcja odbywa się bez zakłóceń – zmieniono zasady dostaw materiałów i komponentów do produkcji oraz zasady realizacji wysyłek poprzez ograniczenie kontaktu osób z zewnątrz z pracownikami spółki, wprowadzono dodatkowe środki ochronny osobistej pracowników. © Lena Lighting
reklama
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-2