reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 maja 2020

Aplisens chce wypłacić dziewiątą z rzędu dywidendę

Zarządu spółki zaproponował przeznaczenie na tegoroczną dywidendę blisko 3 mln zł (około 23% zysku netto z 2019 r.). To w przeliczeniu na jedną akcję daje 0,25 zł i stopę sięgającą 2,4%.

Rekomendacja zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału ubiegłorocznego zysku podejmie walne zgromadzenia. - W ocenie zarządu, po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19 dotyczących działalności spółki, realizacja polityki dywidendowej za rok 2019 na poziomie 23%, tj. na poziomie zbliżonym do zakładanego w strategii na lata 2020-2022 jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności spółki i Grupy Kapitałowej – ocenia zarząd Aplisensu. Spółka od 2012 roku regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dywidenda na przestrzeni ostatnich 8 lat mieściła się w przedziale 0,25-0,35 zł. W marcu spółka przyjęła nową strategię na lata 2020-2022. Główne cele finansowe strategii na lata 2020-22 to wzrost przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł i EBITDA do około 32 mln zł w 2022 roku. Strategia zakłada też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych. Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w latach 2020-22 mniej niż w poprzednich latach, bo 24 mln zł. Kwota ta jest efektem zaspokojenia potencjału produkcyjnego na najbliższe lata. Ubiegły rok grupa zamknęła ponad 12% wzrostem przychodów do rekordowego poziomu 118,5 mln zł. Wyniki EBITDA oraz netto wyniósł odpowiednio: 25,1 mln zł (+2,4% r/r) oraz 14,76 mln zł (+0,5% r/r). Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1