reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 maja 2020

APS Energia z Tarczą

APS Energia SA otrzymał 3,5 mln PLN z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Natomiast subwencja dla spółki zależnej ENAP SA wynosi 1,36 mln PLN.

Jak czytamy w komunikacie, uzyskanie subwencji wynika z istotnego spadku przychodów APS Energia oraz ENAP za marzec 2020 roku tj. o ponad 50% w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. - Jednocześnie zaobserwowano spadek przychodów ze sprzedaży za cały I kwartał 2020 roku na poziomie ok. 38% w przypadku APS Energia i ok. 50% w przypadku ENAP. Wpływ na spadek przychodów miały w szczególności ograniczenia zamówień, w tym ich opóźnienia, jak również opóźnienie w realizacji odbiorów przez klientów, spowodowane aktualną sytuacją rynkową związaną z wprowadzonym w Polsce i innych krajach stanem epidemicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 – informuje spółka. APS Energia zwraca jednak uwagę, że na pierwszy kwartał każdego roku przypada zwykle najmniejsza część przychodów rocznych Grupy Kapitałowej Emitenta, więc niekoniecznie obecny spadek przychodów istotnie wpłynie na wyniki za cały rok 2020. - Wpływ na kształtowanie się przychodów i sytuacji APS Energia i Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach będą miały w szczególności czas trwania epidemii, ograniczenia nakładane na przedsiębiorców i pracowników, w tym związane z możliwością swobodnego przemieszczania się, jak również tempo zmniejszania tych ograniczeń oraz dalsze kształtowanie się sytuacji rynkowej spowodowanej ograniczeniami w okresie od marca 2020 roku – informuje APS Energia.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1