reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 kwietnia 2020

Relpol podsumował 2019 rok

Wyniki osiągnięte w 2019 roku oceniamy jako dobre, choć były one słabsze w porównaniu do rekordowych wyników osiągniętych w roku 2018 – napisał Sławomir Bialik, prezes Relpolu w liście do akcjonariuszy.

Jak czytamy dalej w liście, pierwsza połowa 2019 roku charakteryzowała się wyższą sprzedażą będącą skutkiem realizacji części zamówień złożonych w ostatnim kwartale roku 2018. Natomiast w drugiej połowie roku zaobserwowano spadek popytu spowodowany spowolnieniem gospodarczym oraz konsumpcją zgromadzonych przez klientów stanów magazynowych. W 2019 roku Relpol musiał również radzić sobie z ostrzejszą konkurencją cenową. Wszystkie te czynniki spowodowały, że przychody w drugiej połowie roku były niższe niż w pierwszej połowie, a w całym 2019 roku wyniosły 122.225 tys. zł i były o 10% niższe w porównaniu do roku 2018. Zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 4.913 tys. zł i był o 48% niższy od zysku roku ubiegłego – poinformował Relpol. Struktura sprzedaży wyglądała podobnie, jak w latach ubiegłych. Około 70% przychodów pochodziło z rynków zagranicznych a 30% z rynku krajowego. Wyroby grupy kapitałowej trafiają do ponad 50 krajów świata, w tym głównie do krajów europejskich. Relpol odniósł się też do planów spółki w związku z pandemią. - Wszyscy próbują szacować skutki pandemii, które z uwagi na dużą niestabilność i rozwój sytuacji stają się niemożliwe do określenia lub szacunki te szybko tracą na aktualności. Podobne analizy i scenariusze przygotowuje też Zarząd Relpol SA – zapewnił prezes Relpolu. Jak zauważa Sławomir Bialik, grupa kapitałowa Relpol nie należy do branż potencjalnie najbardziej i bezpośrednio zagrożonych negatywnymi skutkami pandemii, ale musi się liczyć z pośrednim wpływem pandemii na poziom przyszłych przychodów i zysków. Wpływ ten może wynikać np. z decyzji rządowych ograniczających działalność biznesu i swobodę obrotu handlowego, z ograniczeń nakładów na inwestycje, z przesuwania środków finansowych w inne obszary gospodarki, ze spadku popytu wynikającego z ograniczeń finansowych firm i osób prywatnych czy niewypłacalności lub upadku niektórych klientów. - Od początku 2020 roku do dnia publikacji sprawozdania, wszystkie spółki produkcyjne z grupy kapitałowej, prowadziły swoją działalność, dbając przy tym maksymalnie o bezpieczeństwo pracowników. Jednomiesięczny przestój ma spółka handlowa w Rosji. O ile nic szczególnego i nieprzewidywalnego się nie wydarzy, to działalność ta nadal będzie prowadzona – stwierdza prezes Relpolu.
Relpol działa w branży od 1958 r. początkowo jako oddział Zakładów Wytwórczych Przekaźników REFA, następnie jako oddział Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych LUMEL, później jako Zakład Przekaźników, a od 29.03.1991 r. jako Relpol SA. Relpol jest producentem przekaźników elektromagnetycznych, zajmuje się też produkcją i instalacją stacjonarnych monitorów promieniowania. Główny biznes prowadzony jest w Żarach, w województwie lubuskim i okolicy. Tu znajduje się siedziba spółki matki i jedna ze spółek zależnych działających jako podwykonawca. Spółka rozwija biznse w kraju oraz za granicą. Relpol zbudował własną grupę kapitałową, która aktualnie składa się z 3 spółek produkcyjnych i 3 spółek dystrybucyjnych. Spółki produkcyjne działają w Polsce i na Ukrainie, a spółki dystrybucyjne w Rosji, na Ukrainie i w Białorusi. © Relpol
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2