reklama
reklama
reklama
reklama
© yuriy chaban dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 kwietnia 2020

APS Energia ma zielone światło od RN na wypłatę dywidendy

Rada Nadzorcza spółki poparła rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia 1,4 mln PLN do podziału między akcjonariuszy. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie walne zgromadzenie zaplanowane na 5 maja.

Według propozycji zarządu dywidenda miałaby wynieść 0,05 PLN na akcję – stopa około 3,4%. Proponowanym dniem dywidendy jest 15 maja, a wypłaty – 25 maja. Epidemia COVID-19 i jej skutki gospodarcze powoduje, że niewiele spółek decyduje się w tym roku na wypłatę dywidendy. W tym gronie chce być APS Energia. W ocenie zarządu spółki, obecna sytuacja finansowa umożliwia realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2020 w ramach obowiązującej strategii. Jednocześnie przy uwzględnieniu zabezpieczania spółki przed ekonomicznymi skutkami epidemii, przeznaczenie 13,2% skonsolidowanego zysku netto grupy na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych aktywach finansowych. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę w granicy do 30% zysku netto Grupy lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki. W 2019 roku Grupa wypracowała rekordowe wyniki. Skonsolidowane przychody APS Energia wzrosły w ujęciu r/r o 8,8% do 134,8 mln PLN. W podobnej skali wzrosły EBITDA i EBIT i wyniosły 16,1 mln PLN i 13 mln PLN. Zysk netto powiększył się o 55,5% do 10,6 mln PLN. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 27,1% do 31,6%.Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 162% do 8,7 mln PLN, a stan środków pieniężnych niema się podwoił do 8,4 mln PLN. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1