reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2020

Pandemia może zwiększyć popyt na urządzenia diagnostyczne

PZ Cormay zamierza w perspektywie kilku miesięcy wprowadzić analizator Equisse do globalnej sprzedaży. Grupa pracuje nad wzbogaceniem oferty o kolejne urządzenia, które wchodzić będą na rynek pod markami Cormaya.

Portfolio produktów Cormay przesuwa się w stronę systemów o wyższych wydajnościach, przeznaczonych do coraz większych laboratoriów diagnostycznych. Jednocześnie zarząd wierzy, że w dłuższej perspektywie pandemia COVID-19 wpłynie na globalny wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w tym diagnostykę, zwiększając popyt na oferowane produkty.
Grupa wypracowała w 2019 roku 68,4 mln zł przychodów. Na poziomie wyniku EBITDA i netto pojawiły się straty w wysokości odpowiednio 30,3 mln zł i 41 mln zł. Na koniec 2019 roku Cormay dysponował kwotą 7,3 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, a także sumą 31,1 mln zł pozostałych aktywów finansowych. Odnotowane straty są efektem aktualizacji wartości projektów realizowanych przez spółkę - opracowania analizatorów Hermes Senior i Junior, BlueBox oraz Equisse. Ze względu na przedłużony proces wdrożenia do sprzedaży ww. urządzeń, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, zdecydowano o dokonaniu odpisów na całość nakładów poniesionych w ramach projektów Hermes Senior, Hermes Junior i BlueBox oraz część wartości nakładów poniesionych w ramach najbardziej zaawansowanego z projektów - Equisse. - Odpisy te pomimo ich wysokiego wymiaru i wpływu na wyniki w 2019 r. nie rzutują negatywnie na sytuację finansową i bezpieczeństwo finansowe gwarantowane wysokim poziomem posiadanej gotówki. Dokonanie odpisów aktualizujących nie jest równoznaczne z zakończeniem wspomnianych projektów. Naszym celem jest wprowadzenie, w perspektywie kilku miesięcy, analizatora Equisse do globalnej sprzedaży. Równocześnie jednak zdecydowaliśmy się na modyfikację strategii rozwoju, uzależniającej dotychczas dalszy rozwój Grupy od sukcesu prac rozwojowych własnych analizatorów – tłumaczy w raporcie rocznym Janusz Płocica, prezes zarządu PZ Cormay. W minionym roku spółka zdecydowała się na poszerzenie oferty sprzedażowej o urządzenia wytwarzane na zlecenie pod markami Cormay i Orphee przez producentów zewnętrznych. W efekcie wprowadzono do sprzedaży trzy analizatory biochemiczne Accent oraz nowy model analizatora hematologicznego Mythic. Urządzenia te pracujące tylko z produkowanymi i sprzedawanymi przez Cormay odczynnikami znacząco zwiększają możliwości przychodowe. PZ Cormay pracuje nad wzbogaceniem oferty o kolejne urządzenia, które będą wchodzić na rynek pod własnymi markami. Portfolio produktów przesuwa się w stronę systemów o wyższych wydajnościach, przeznaczonych do coraz większych laboratoriów diagnostycznych – podkreśla firma. - Rok 2019 był również w spółkach Grupy okresem dalszej transformacji struktur organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności sprzedaży naszych produktów i skuteczniejszej rywalizacji o klientów na całym świecie. Głębokie zmiany już w 2019 r. przyniosły pierwsze pozytywne efekty, m.in., na największym rynku Grupy - rynku rosyjskim. Tam zmiany organizacyjne i personalne w połączeniu z odnowieniem rejestracji części produktów zaowocowały pierwszym od paru lat wzrostem sprzedaży. W nowy rok wkroczyliśmy z przekonaniem, iż dzięki odnowionej ofercie oraz efektywniejszej organizacji, posiadamy potencjał, by 2020 r. zakończyć długo oczekiwanym wzrostem sprzedaży – dodaje prezes PZ Cormay. Spółka odniosła się w raporcie rocznym do pandemii COVID-19. W niekorzystnym scenariuszu rozwoju sytuacji Cormay nie wyklucza dokonania weryfikacji planów zarówno na 2020 r., jak i kolejne lata. - Doświadczamy zaburzeń w globalnym łańcuchu dostaw oraz mierzymy się z wyzwaniami w obszarze logistyki naszych produktów. Z drugiej strony pandemia stwarza dla Grupy nowe możliwości związane z wprowadzaniem do sprzedaży rozwiązań umożliwiających diagnostykę zakażeń wirusem SARS-CoV2. Jesteśmy przekonani, iż stabilne fundamenty biznesowe i finansowe Grupy pozwolą nam sprostać bieżącym wyzwaniom. Wierzymy również, iż w dłuższej perspektywie pandemia wpłynie na globalny wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w tym diagnostykę, zwiększając popyt na oferowane przez nas produkty – podsumowuje Janusz Płocica. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2