reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Seat Przemysł elektroniczny | 24 kwietnia 2020

SEAT wznawia produkcję

Od 27 kwietnia hiszpańskie zakłady SEAT-a będą stopniowo wznawiać działalność, zaczynając od produkcji na poziomie 1/3 maksymalnej wydajności.

SEAT wznowi produkcję w fabryce w Martorell w poniedziałek 27 kwietnia. Powrót do normalnego trybu pracy będzie następował stopniowo, wraz z wdrażaniem niezbędnych środków ochrony przed COVID-19. Podstawą przyjętego przez producenta planu naprawy gospodarczej pozostaje zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom – podkreśla firma w komunikacie. Wszystkie linie produkcyjne zostaną odpowiednio dostosowane, aby zapewnić pracownikom możliwość utrzymania zalecanej dwumetrowej odległości między sobą. W przypadku stanowisk pracy, które na to nie pozwalają, pracownicy otrzymają dodatkowe środki ochrony osobistej. Wszystkie osoby przebywające w zakładach będą miały zapewnione maski chirurgiczne i dostęp do żelu dezynfekującego. Zakładowe urządzenia będą dokładnie czyszczone przed i po każdej zmianie. SEAT opracował precyzyjny protokół postępowania we współpracy z przedstawicielami związków zawodowych oraz jednostką Joint Prevention Service Grupy Volkswagen działającą w Hiszpanii. Na zlecenie producenta wszyscy zatrudnieni – 15 000 pracowników – zostaną przebadani na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zajmie się tym IrsiCaixa, niezależne laboratorium przeprowadzające testy PCR. Urządzenia dla szpitali W ciągu ostatnich kilku tygodni wstrzymania produkcji z powodu epidemii COVID-19, SEAT podjął szereg inicjatyw mających na celu wsparcie walki z chorobą. Firma dostosowała jedną z linii wykorzystywanych dotychczas do produkcji nowej generacji SEAT-a Leona do montażu respiratorów. Sprzęt trafił na oddziały intensywnej terapii w Hiszpanii. Ponadto SEAT wraz z innymi firmami dołączył do inicjatywy produkcji masek ochronnych tymczasowo dopuszczonych do użycia przez Hiszpańską Agencję Leków i Produktów Medycznych. Wykorzystują one filtry stosowane w kabinach lakierni w fabryce Martorell. Do tej pory tysiące egzemplarzy zostało wysłanych do szpitali, służb bezpieczeństwa i innych organizacji.
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1