reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 kwietnia 2020

Ericsson podsumował pierwszy kwartał

Pandemia wywołana przez Covid-19 miała ograniczony wpływ na przychody operacyjne i przepływy pieniężne w pierwszym kwartale – poinformował Ericsson.

Ericsson przestawił raport finansowy za pierwszy kwartał 2020 roku. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 49,8 (48,9) mld SEK. Spadek skorygowany o różnice kursowe wyniósł 2% r/r. Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 40,4% (38,5%). Zysk operacyjny bez kosztów restrukturyzacji wyniósł 4,6 mld SEK (9,3% marży operacyjnej). Przychody operacyjne z pierwszego kwartału 2019 r., z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji i pozycji mających wpływ na porównywalność, wyniosły 3,5 mld SEK (7,2% marży operacyjnej). Zysk netto wyniósł 2,3 (2,4) mld SEK. Sprzedaż w segmencie Networks, skorygowana o różnice kursowe była płaska r/r, a marża operacyjna poprawiła się do 16,6% (16,3%). Dochód operacyjny w dziale Digital Services wyniósł -1,4 (-1,8) mld SEK. Poprawa marży brutto spowodowana jest głównie wyższą sprzedażą oprogramowania. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe spadła do -9% ze względu na niższą sprzedaż usług i starszego sprzętu oraz przez negatywny wpływ Covid-19. Wolne środki pieniężne przed fuzjami wyniosły 2,3 (3,5) mld SEK z dalszym umacnianiem pozycji gotówkowej netto do 38,4 mld SEK od 34,5 mld SEK w IV kwartale 2019 roku – czytamy w komunikacie firmy. © Ericsson
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1