reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 20 kwietnia 2020

Sonel z najwyższymi zyskami od 4 lat

Ubiegłoroczny EBIT grupy wyniósł 10,8 mln PLN, a zysk netto 9,5 mln PLN. Osiągnięte rezultaty są najlepsze do 2015 roku.

W 2019 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły r/r o 19% do 109 mln PLN. Zysk operacyjny wyniósł 10,8 mln PLN (+28%), a czysty zysk 9,5 mln PLN (+23%). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej sięgnęły 15,1 mln PLN wobec 11,8 mln PLN w 2018 roku. Na koniec ubiegłego roku stan środków pieniężnych zbliżył się do 8 mln PLN (+18%). Sonel zwraca uwagę, że w 2019 roku wdrożył do sprzedaży kilka nowych konstrukcji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów. - Nowy wielofunkcyjny miernik bezpieczeństwa elektrycznego z wbudowanym pomiarem jakości energii jest w ścisłej czołówce w skali światowej. Rozszerzenie jego funkcjonalności o kolejne możliwości pomiarowe, takich jak bezpieczeństwo ładowarek pojazdów elektrycznych, pomiary instalacji fotowoltaicznych, powinno pozwolić mu utrzymać pozycję bestsellera również w roku 2020 – czytamy w raporcie rocznym firmy. Istotne były prace nad dostosowaniem wyrobów do potrzeb rynków eksportowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Ameryki Południowej oraz Rosji. W pierwszym przypadku dostosowanie produktów do wymagań i standardów tam obowiązujących (odmiennych od EU i USA) zaowocowało wygraniem kilku przetargów do sektora energetyki zawodowej i dało szanse na dalszą ekspansję na tych rynkach. Sprzedaż w USA, po zamknięciu działalności spółki zależnej w Kalifornii jest kontynuowana przez dystrybutorów z wykorzystaniem efektów dwuletniego budowania świadomości marki. Sonel podjął działania w kierunku odbudowania swojej pozycji na odradzającym się powoli rynku ukraińskim, gdzie rozpoczęto proces certyfikacji wyrobów wg nowych, przyjętych przez kraj standardów. Niemniej jednak odbudowa pozycji na rynkach postsowieckich do poziomu sprzed kryzysu ukraińskiego może zająć jeszcze parę lat. W spółce indyjskiej rozpoczęto proces optymalizacji operacyjnej i finansowej, co daje szanse na osiągnięcie lepszych poziomów sprzedażowych i dodatniego wyniku w 2020 roku. Pozytywnym sygnałem jest duża świadomość budowanej przez lata marki wśród klientów z sektora energetyki zawodowej, kolei i przemysłu. W spółce Foxytech kontynuowano prace w zakresie poszerzenia oferty sklepu internetowego oferującego elementy infrastruktury Inteligentnego Domu (Smart Home). Poszerzono współprace handlową z firmami chińskimi, dokonując zakupu kilku partii towaru, w tym: inteligentne wtyczki i gniazda, zdalne wyłączniki światła sterowane z wykorzystaniem technologii WiFi oraz czujniki jakości powietrza monitorujące m.in. zagrożenie smogowe. Utrzymano ofertę sklepu dotyczącą oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza oraz urządzeń grzejnych i klimatyzatorów. Kontynuowano również sprzedaż i montaż systemu monitorowania jakości powietrza. Pod koniec 2019 roku zakończono testowanie modeli z modemem komunikacyjnym GSM. Jednak najważniejsze było realizowanie dostaw liczników dla grupy Tauron. - W roku 2019 najistotniejszą spółką była oczywiście Sonel, który wypracował ponad 88% przychodów. Warto podkreślić, że spółka Foxytech odnotowała duży wzrost przychodów oraz dodatni wynik netto. Spółka w Indiach poniosła niewielką stratę. Mimo tego ujemnego wyniku zamierzamy w kolejnym roku utrzymać tam aktywność, gdyż rynek ten daje nam możliwość testowania nowych rozwiązań w ekstremalnie trudnych warunkach, a także stwarza możliwości zwiększania sprzedaży. Kondycja tej spółki powoli poprawia się i oczekujemy, że w 2020 roku wypracuje już zysk. Spółka Foxytech natomiast zamierza w 2020 roku ściślej współpracować ze swoim chińskim partnerem, oferując na rynku krajowym bardzo zaawansowane produkty – wskazuje w raporcie rocznym Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela. W raporcie spółka odniosła się do sytuacji związanej z epidemią Covid – 19. W I kwartale tego roku grupa funkcjonowała z pewnymi ograniczeniami, które nie wpłynęły znacząco na sytuację grupy. Zdaniem Sonela jednak przyszłość niesie ze sobą wiele zagrożeń, których rozmiarów nie sposób oszacować na moment sporządzania tego sprawozdania. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2