reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© aydindurdu dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Amica skraca czas pracy i obniża wynagrodzenia

Amica na trzy miesiące skróci o 20% czas pracy i obniży wynagrodzenia, a także zawiesi wypłacanie premii do końca roku.

Amica 16 kwietnia ustaliła z zakładową organizacją związkową działającą w spółce oraz z przedstawicielami pracowników w Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. i Inteco Business Solutions Sp. z o.o., czyli spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy, warunki porozumień w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy oraz porozumień w sprawie czasowego stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. W ramach zawartych porozumień przewiduje się obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę o 20% i redukcję wynagrodzeń na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego przez trzy miesiące (od 20 kwietnia do 19 lipca 2020 roku). Amica zawiesi też do końca 2020 roku wypłatę premii. Jednocześnie spółka informuje, że prezes zarządu spółki zrezygnował ze swojego wynagrodzenia w całości do końca okresu obowiązywania porozumień obniżających wynagrodzenia pracowników. Pozostali członkowie zarządu spółki oraz członkowie rady nadzorczej spółki zadeklarowali redukcję swoich wynagrodzeń o 30%. - Podobnego rodzaju działania oszczędnościowe – mające ograniczyć negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią koronawirusa – planowane są w zagranicznych spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Amica, przy uwzględnianiu rozwiązań wynikających z lokalnych pakietów pomocowych (programów wsparcia finansowego) uruchamianych ze środków publicznych w poszczególnych państwach, które mają złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, (takich jak dopłaty do wynagrodzeń czy zawieszenie płatności danin publiczno-prawnych) – czytamy w komunikacie.

reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama