reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Spadają przychody Medicalgorithmics w USA

Z powodu pandemii koronawirusa, w Stanach Zjednoczonych spada liczba pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG oferowanych przez Medicalgorithmics.

- Medicalgorithmics odnotowuje spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG na rynku USA. Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 12 kwietnia 2020 r. (co odpowiada kolejnym tygodniom roku od 12 do 15) spółka zanotowała 43% spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie zarząd przewiduje, że taki negatywny trend może zostać podtrzymany w najbliższych tygodniach. Zmiana liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG będzie miała wpływ na liczbę wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przy czym rzetelna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu informacji na temat liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach – poinformował Medicalgorithmics. W związku z przewidywanym spadkiem przychodów spółka zależna Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, wystąpiła z wnioskiem o preferencyjną pożyczkę w ramach wsparcia „CARES Act” ustanowionego przez kongres USA. W ramach pożyczki Medi-Lynx pozyskała środki w wysokości 3,2 mln USD, które zgodnie z zapisami „CARES Act” zostaną wykorzystane do finansowania działalności operacyjnej, w tym głównie na finansowanie wynagrodzeń. Zgodnie z zapisami „CARES Act” część pożyczki, wydatkowana pod określonymi warunkami na wynagrodzenia pracowników, jest bezzwrotna. Pozostała część pożyczki zostanie spłacona w czasie 24 miesięcy i jest oprocentowana 0,98% w skali roku. Dodatkowo, w celu optymalnego wykorzystania czasu pracy osób zatrudnionych w spółkach Grupy Medicalgorithmics zmniejszone zostały wymiary podstawowego czasu pracy, co wiązać się będzie z mniejszymi wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia. Zarząd informuje, że wprowadzona zmiana ma charakter czasowy i wynika z dopasowania zapotrzebowania na wykonywaną pracę do obecnych warunków rynkowych – czytamy dalej w komunikacie. Zarząd Medicalgorithmics ocenia, że spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG ma charakter przejściowy, a podjęte przez spółki z grupy Medicalgorithmics działania mają na celu zniwelowanie zagrożenia związanego z czasowym spadkiem przychodów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości spółek do szybkiego przywrócenia pierwotnego ich potencjału.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-1