reklama
reklama
reklama
reklama
© andres rodriguez dreamstime.com Analizy | 09 kwietnia 2020

Prognozy na 2020 rok dla rynku półprzewodników: ze wzrostu o 12,5%, do spadku o prawie 1%

Chociaż wiele komentarzy dotyczących wpływu pandemii na przyszłość firm ogranicza się do stwierdzenia, że sytuacja zmienia się tak szybko, że trudno cokolwiek przewidywać, to firma analityczna Gartner pokusiła się o prognozy dotyczące rynku półprzewodników.

- Szerokie rozprzestrzenienie się COVID-19 na całym świecie i wynikające z tego zdecydowane działania rządów w celu powstrzymania epidemii będą miały znacznie większy wpływ na popyt, niż początkowo przewidywano - powiedział Richard Gordon, wiceprezes ds. badań w Gartner. - Tegoroczna prognoza mogła być gorsza, ale wzrost w sektorze pamięci może zapobiec gwałtownemu spadkowi – dodał Richard Gordon. Prognoza na 2020 rok dotycząca globalnych przychodów z rynku półprzewodników została zmniejszona w porównaniu z prognozą z poprzedniego kwartału o 55 mld USD, do 415,4 mld USD (tabela poniżej). Według szacunków ekspertów Gartnera, w 2020 roku globalne przychody z rynku półprzewodników spadną o 0,9%. Prognozy przedstawione w poprzednim kwartale zakładały wzrost o 12,5%. Spadek sprzedaży dla komponentów innych niż pamięci ma wynieść 6,1% (przychody za 2020 rok szacowane na 290,6 mld USD), a dla samych pamięci wzrost wyniesie 13,9% (przychody szacowane na 124,7 mln USD). Przychody z rynku pamięci mają stanowić 30% całego światowego rynku półprzewodników w 2020 roku. Dla segmentu NAND flash wzrost przychodów prognozowany jest na 40%, ze względu na poważne niedobory tych komponentów utrzymujące się od 2019 roku. Z kolei duże zapotrzebowanie ze strony dostawców usług chmurowych winduje ceny pamięci serwerowych DRAM, jednak z drugiej strony spada zapotrzebowanie na te układy na rynku smartfonów. Gartner prognozuje, że w 2020 roku przychody z segmentu DRAM spadną o 2,4%. Jak zauważa Richard Gordon, w wielu kategoriach półprzewodników innych niż pamięci odnotujemy spadek sprzedaży ze względu na mniejszą produkcję w sektorach smartfonów, motoryzacji i elektroniki użytkowej. - Natomiast takie obszary, jak centra danych czy infrastruktura telekomunikacyjna okażą się bardziej odporne, dzięki dalszym strategicznym inwestycjom niezbędnym, aby zapewnić potrzeby związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dostęp internetu i możliwość pracy zdalnej – dodał Richard Gordon. © Gartner
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1