reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 08 kwietnia 2020

APS Energia chce przeznaczyć na dywidendę 1,4 mln PLN

Epidemia COVID-19 i jej skutki gospodarcze powoduje, że wiele spółek zamraża w tym roku wypłatę dywidendy, ale zarząd APS Energia rekomenduje wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, co daje stopę na poziomie 3,1%.

- Uzasadnieniem dla przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy jest polityka w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30% zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową. W związku z obecną sytuacją finansową spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2020 w ramach obowiązującej strategii, a także przy uwzględnieniu zabezpieczania spółki przed ekonomicznymi skutkami epidemii, zdaniem zarządu przeznaczenie 13,2% skonsolidowanego zysku netto grupy na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych spółki - czytamy w komunikacie APS Energia. Proponowanym dniem dywidendy jest 15 maja, a wypłaty 25 maja. W zeszłym roku do podziału między akcjonariuszy trafiło ponad 2,5 mln zł – 0,09 zł na akcję. Spółka ma za sobą rekordowy rok. W 2019 roku skonsolidowane przychody APS Energia wzrosły w ujęciu r/r o 8,8% do 134,8 mln zł. W podobnej skali wzrosły EBITDA i EBIT i wyniosły 16,1 mln zł i 13 mln zł. Zysk netto powiększył się o 55,5% do 10,6 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 27,1% do 31,6%. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 162% do 8,7 mln zł, a stan środków pieniężnych niema się podwoił do 8,4 mln zł. W raporcie zwrócono uwagę na pandemię COVID-19, która wpływa na gospodarkę. Na razie nie zmieniają się ambitne cele APS Energia obejmujące poprawę marż, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu oraz energii atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju Grupy. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2