reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 kwietnia 2020

Scope Fluidics zakończył piąty etap prac B+R nad systemem PCR|ONE

Rozwijany przez Scope Fluidics system PCR|ONE jest już gotowy do ostatniego etapu na drodze do rejestracji ultraszybkiego, genetycznego panelu diagnostycznego.

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – zakończyła w terminie piąty etap prac nad systemem diagnostyki molekularnej PCR|ONE. Spółka potwiedziła sprawność kliniczną systemu w testach w zewnętrznych laboratoriach, uruchomiła własną linię produkcyjną oraz właśnie rozpoczęła proces weryfikacji i walidacji systemu na drodze do uzyskania certyfikacji CE IVD.
- Za nami dziewięć miesięcy wytężonej pracy całego zespołu – bardzo wiele w tym okresie osiągnęliśmy. Opracowaliśmy i uruchomiliśmy własną linię produkcyjną, ze strefami czystości, z wprowadzonymi protokołami wytwarzania. Wytwarzamy kartridże oraz analizatory. Sprawdziliśmy działanie systemu w warunkach docelowych osiągając wysokie parametry czułości i specyficzności najszybszego i najbardziej kompleksowego testu wykrywającego gronkowca złocistego. Przygotowaliśmy plan badań klinicznych i podpisaliśmy stosowne umowy ze szpitalami. Rozpoczęliśmy weryfikację systemu w ramach wdrażanego systemu ISO 13485. To ogromna satysfakcja patrzeć na materializację naszych wieloletnich marzeń i planów – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics SA Przeprowadzone w listopadzie 2019 r. w ALAB laboratoria testy na próbkach klinicznych, wykazały wysokie parametry czułości i specyficzności dla wszystkich markerów genetycznych panelu MRSA/SA. Już w grudniu 2019 roku spółka uruchomiła linię produkcyjną, która umożliwia samodzielną produkcję wszystkich podzespołów systemu PCR|ONE. Powstało sześć analizatorów, które są obecnie używane w procesie weryfikacji. - Otwarcie przestrzeni produkcyjnej, ze wszystkimi wymaganymi procedurami i standardami, to duży krok na drodze do walidacji procesu produkcyjnego, rejestracji i certyfikacji systemu PCR|ONE. Pozwala nam też miarodajnie planować produkcję masową. Umożliwia nam to również sprawne wytwarzanie kartridży w procesie opracowywania nowych paneli diagnostycznych PCR|ONE – mówi Marcin Izydorzak, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i członek zarządu Scope Fluidics SA . Test PCR|ONE jest badaniem wykrywającym gronkowca złocistego – bada nie tylko jego warianty leko-podatne i leko-oporne, ale również, jako jedyny test na świecie, wykrywa równocześnie gen kodujący groźną toksynę - leukocydynę Panton-Valentine (PVL) – podkreśla Scope Fluidics w komunikacie. W ramach przygotowań do testów niezbędnych w procedurze rejestracji i certyfikacji systemu PCR|ONE, Curiosity Diagnostics wdraża system zarządzania jakością ISO 13485. Dodatkowo warunkiem uzyskania certyfikacji CE/IVD przez system PCR|ONE jest przeprowadzenie testów klinicznych przez niezależne ośrodki badawcze. Spółka podpisała umowy z trzema ośrodkami klinicznymi z województwa mazowieckiego. W marcu Scope Fluidics poinformowała również o rozpoczęciu prac nad rozbudową portfolio testów PCR|ONE. Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu prac nad panelem rozpoznającym wirusowe zakażenia dróg oddechowych o opracowanie ultra-szybkiego testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19. - Pandemia SARS-CoV-2 wzmocniła zapotrzebowanie na szybkie, czułe testy genetyczne, które można wykonać w dowolnym miejscu – nie tylko w szpitalu, ale również np. na lotnisku, w domu spokojnej starości, czy w mobilnej stacji diagnostycznej. Zainteresowanie dociera do nas nie tylko ze środowiska medycznego, ale również od producentów systemów diagnostycznych. Pomimo, iż pandemia zwiększa zagrożenia dla sprawnego przeprowadzenia zaplanowanych przez nas działań, sytuacja ta również nas motywuje. System PCR|ONE jest wręcz stworzony do takich wyzwań bo połączenie łatwości użycia, szybkości i mnogości wykrywanych genów jest teraz szczególnie ważne. Pracujemy już nad testem PCR|ONE wykrywającym wirusa SARS-CoV-2 i będziemy informować o postępach – komentuje prof. Piotr Garstecki.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1