reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 kwietnia 2020

ES-SYSTEM ze zgodą na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na wycofanie akcji ES-SYSTEM SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

14 kwietnia 2020 roku ma być dniem, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji ES-SYSTEM z obrotu. Jest to efekt przejęcia spółki przez norweski koncern Glamox. Po wycofaniu akcji z obrotu spółka utraci status spółki publicznej, w związku z czym nie będzie podlegać rygorom dla spółek publicznych przewidzianym przepisami prawa. Firma zamierza niezwłocznie złożyć wniosek do GPW o wykluczenie jej akcji z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po wycofaniu akcji z obrotu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) dokona wyrejestrowania wszystkich akcji spółki z depozytu papierów wartościowych, a w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych, w związku z czym ustanie uczestnictwo spółki w KDPW.
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1