reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 06 kwietnia 2020

Grupa APS Energia ma za sobą rekordowy rok

W 2019 r. przychody Grupy osiągnęły rekordowe w historii 134,8 mln zł (wzrost o 8,8 proc. rdr), EBITDA wyniosła 16,1 mln zł (wzrost o 8,8 proc. rdr), zysk operacyjny 13,0 mln zł (wzrost o 8,9 proc. rdr), a zysk netto 10,6 (wzrost o 55,5 proc. rdr).

- Pandemia wywołana przez wirus COVID-19 jest obecnie tematem dominującym w każdej sferze życia. Dzięki wprowadzonym procedurom funkcjonowanie spółek z Grupy APS Energia nie jest zakłócone. Niemniej liczymy się z faktem, że jej wpływ na realizację celów, przyjętych na 2020 rok i lata kolejne, może być znaczący, jednak ocena tego wpływu jest na dzień dzisiejszy niemożliwa do wyskalowania – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. Prezes APS Energia dodał, że póki co, nie zmieniają się ambitne cele obejmujące poprawę marż, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu oraz energii atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju Grupy. - Rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży i marży na sprzedaży w 2019 r. to efekt, dotarcia do nowych klientów, dywersyfikacji przychodów i umocnienia naszej pozycji rynkowej. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi w nowych sektorach, głównie trakcji i transporcie, produkcji dla energetyki atomowej oraz zwiększeniu skali działalności przede wszystkim na rynkach dawnej WNP. Naszym dominującym rynkiem pod względem sprzedaży w 2019 roku był rynek rosyjski, pomimo trudności wynikających z dekoniunktury, liczba inwestycji prowadzonych w sektorze energetyki atomowej i ropy naftowej wciąż rośnie – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. Na rynku rosyjskim Grupa odnotowała wzrost sprzedaży rdr na poziomie 22%. Drugim kluczowym rynkiem pozostaje rynek polski, na którym to zrealizowana sprzedaż rdr była wyższa o 9 proc. W 2019 roku sprzedaż eksportowa stanowiła 63 proc. przychodów spółki. Pod koniec lutego 2020 r. OOO APS Energia Rus, spółka zależna APS Energia S.A., kupiła nieruchomość zabudowaną w Jekaterynburgu. Budynek posiada powierzchnie produkcyjno-magazynowe, jak i administracyjno-biurowe. Dzięki zrealizowaniu tej transakcji ponad 2,5-krotnie zwiększone zostały możliwości produkcyjne spółki OOO APS Energia Rus. - Choć rynek rosyjski ma wciąż ogromny potencjał, inicjujemy sprzedaż na rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej w układzie bezpośrednim oraz podwykonawstwa. Pracujemy nad dalszą dywersyfikacją sprzedaży o kolejne rynki geograficzne. Startujemy w kilku dużych projektach m.in. z branży energetyki atomowej, gdzie zamierzamy wzmocnić swoją pozycję oraz rozszerzyć ofertą produktową – dodał Szewczyk. Wartość portfela zamówień Grupy do zrealizowania w 2020 r. przekracza 30,8 mln zł. W kontraktach przeważają projekty z rynku krajowego. Rośnie m.in. sprzedaż dla T&T i sektora energetyki, ze względu na wzmożone inwestycje w tych branżach gospodarki – poinformowała APS Energia w komunikacie.
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2