reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem Przemysł elektroniczny | 02 kwietnia 2020

Vigo System oczekuje na potwierdzenie dużego zamówienia

Spółka nie otrzymała jeszcze potwierdzenia zamówienia na dostawę detektorów podczerwieni od francuskiego Zodiaca. W ocenie zarządu opóźnienie ma wyłącznie charakter techniczny i zostanie potwierdzone.

W lutym Vigo System otrzymało wstępne zamówienie od Zodiac Aerotechnics na dostawę detektorów podczerwieni na łączną kwotę 5,4 mln euro. Wówczas podano, że zamówienie ma charakter wstępny i zawiera prośbę o rozpoczęcie przygotowań do produkcji, a także zobowiązanie do pokrycia kosztów przygotowań do kwoty 600 tys. euro w przypadku braku ostatecznego potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia uzależnione było od doprecyzowania specyfikacji technicznej . W ocenie zarządu Vigo opóźnienie nie będzie miało wpływu na planowane terminy i wielkości dostaw. Spółka rozpoczęła przygotowania do produkcji zgodnie z planem. Technologiczna spółka ma za sobą rekordowy rok pod względem wyników. Vigo System zamknął 2019 rok wzrostem przychodów o 15% w ujęciu r/r, osiągając wartość 42,9 mln zł. W podobnym tempie rósł wynik na poziomie EBITDA, co przełożyło się na osiągnięcie 18,6 mln zł. Zysk netto wyniósł 13,9 mln zł (+6,6%). Cash flow z działalności operacyjnej urósł o 70% do 15,5 mln zł. W tym roku spółka chce kontynuować inwestycje, zarówno w zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę efektywności, w tym w nowy cleanroom, ale także w rozwój technologii oraz wdrażania nowych produktów. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu ze środków publicznych możliwe jest przyśpieszenie prac nad nowymi typami sensorów, które mogą być produkowane w znacznie większej ilości oraz oferowne po niższych cenach. W 2019 roku zakończono budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym można wyprodukować co najmniej 100 tys. detektorów rocznie. W ciągu ostatniego półrocza akcje Vigo System zdrożały około 28%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1