reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© filipefrazao84 dreamstime.com_
Przemysł elektroniczny |

Braster złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Braster złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości – poinformowała spółka w raporcie z 31 marca.

- Zdarzeniem bezpośrednio powodującym aktualizowanie się stanu niewypłacalności Brastera był brak wystarczających środków finansowych niezbędnych do jednoczesnego pokrycia kosztów prowadzenia działalności operacyjnej oraz wypłaty odsetek i częściowego wykupu obligacji (na łączną kwotę 1,02 mln zł), którego to zobowiązania spółka nie była w stanie uregulować – czytamy w komunikacie Brastera. Zgodnie z ustawowym wymogiem, z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Braster przedłożył wstępny plan restrukturyzacyjny zakładający w szczególności:
  • realizowanie umów dystrybucyjnych w Polsce i za granicą (wygenerowany dodatni wynik finansowy ma być źródłem spłaty zadłużenia układowego),
  • emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych,
  • organizowanie akcji marketingowych mających na celu budowanie upowszechnienie Systemu Braster,
  • uruchomienie nowych sektorów działalności - wobec faktu, iż spółka posiada duże doświadczenie, know-how oraz możliwości produkcyjne, które umożliwiają jej rozszerzenie działalności na inne obszary.
Zarząd Brastera podkreśla, że jego intencją jest restrukturyzacja spółki i kontynuowanie działalności. - Podjęcie powyższej decyzji ma na celu ochronę praw i interesów spółki jak i wszystkich jego interesariuszy, w tym pracowników oraz akcjonariuszy – informuje Braster. Pierwsze prace nad wyrobem medycznym BRASTER rozpoczęły się w 2007 roku, opracowując sposób zastosowania ciekłych kryształów i termografii kontaktowej w diagnostyce raka piersi. Efektem kolejnych 9 lat pracy polskich naukowców pod przewodnictwem dr inż. Henryka Jaremka oraz dr Jacka Stępnia, było wprowadzenie na rynek Systemu Domowej Profilaktyki Raka Piersi. Z czasem projekt mocno się zmieniał i ewoluował i od października 2016 roku firma oferuje kobietom urządzenie do domowej profilaktyki raka piersi. W 2018 roku rozpoczęto prace nad rozwiązaniem przeznaczonym dla profesjonalistów do użytku w gabinetach lekarskich podczas codziennych wizyt.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama