reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kheng guan toh dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Etteplan zwalnia w Finlandii

Firma inżynierska Etteplan zakończyła negocjacje z pracownikami – w Finlandii pracę straci nawet 700 osób.

Etteplan zainicjował negocjacje z pracownikami firmy w Finlandii 18 marca 2020 roku w związku z tymczasowymi zmianami popytu ze strony klientów, spowodowanych pandemią koronawirusa korony. - W wyniku negocjacji Etteplan zwolni do 700 pracowników w Finlandii. Zwolnienia potrwają maksymalnie 90 dni. Negocjacje dotyczyły całego personelu Etteplan w Finlandii, w sumie około 2100 pracowników – informuje Etteplan w komunikacie. - Staraliśmy się zminimalizować możliwe skutki epidemii poprzez reorganizację pracy, pracę zdalną i zwiększenie sprzedaży. Niestety koronawirus ma wpływ na biznes i popyt ze strony naszych klientów, co ma również odzwierciedlenie w sytuacji Etteplan mówi prezes i dyrektor generalny Etteplan, Juha Näkki. Etteplan specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu urządzeń przemysłowych i maszyn, w oprogramowaniu i systemach wbudowanych, a także tworzeniu dokumentacji technicznej. Etteplan zatrudnia obecnie około 3400 osób w oddziałach w Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech, Polsce i Chinach. Przychody firmy za 2019 rok wyniosły około 263 mln EUR.
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama