reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

NCBR wybrało kolejne projekty w ramach „szybkiej ścieżki”

Elektryczny napęd do wózka inwalidzkiego oraz elastyczne układy scalone – oto przykłady zwycięskich projektów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę projektów złożonych w drugiej rundzie przez przedsiębiorstwa MŚP w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Ostatecznie, do dofinansowania zostało wybranych 25 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 71 684 604,35 PLN. Oto wybrane przez nas trzy najciekawsze z punktu widzenia branży elektronicznej przedsięwzięcia wraz z całkowitym kosztem projektu:
  • LAPARO, „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego symulatora laparoskopowego dedykowanego chirurgii dziecięcej”, 5 799 247,39 PLN,
  • Amorphic Technologies, „Opracowanie gamy innowacyjnych elastycznych układów scalonych w technologii krzemu amorficznego na podłożu poliamidowym, z zastosowaniem autorskich rozwiązań w zakresie kryptografii wykorzystującej fizyczne zjawiska niestałościowe”, 4 926 423,50 PLN,
  • Knowledge Sp. z o.o., „RapidChair - elektryczny napęd do wózka inwalidzkiego ”, 2 695 583,15 PLN
March 29 2023 21:41 V20.13.15-1
reklama
reklama