reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny |

Przychody polskiego producenta AGD przekroczyły 3 mld PLN

Amica opublikowała raport roczny, w 2019 r. przychody Grupy Amica wzrosły do 3 023 mln PLN i wyniosły o 96 mln zł więcej niż w 2018 r. (+3,3%).

Grupa Amica zwiększyła sprzedaż we wszystkich regionach. Na rynku polskim, pomimo nasilającej się konkurencji, sprzedaż wzrosła o ok 5%. Szczególnie należy podkreślić znaczący wzrost sprzedaży lodówek o prawie 24%. Grupa odnotowała dobre wyniki w Niemczech, gdzie wzrosty wyniosły 9%. Na działalności finansowej Grupa Amica odnotowała gorszy wynik niż w roku ubiegłym. Wpływ na wzrost koszty miały wyższe koszty odsetek oraz różnice kursowe (zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki za 2019 rok wyniósł 109,5 mln PLN w porównaniu do 114,59 mln PLN w roku poprzednim -4,4%). - W roku 2019 dokonaliśmy analizy i oceny ponad pięciu lat realizacji naszej długofalowej Strategii HIT2023. W tym okresie udało nam się zrealizować zamierzenia w zakresie zwiększenia obrotów na rynkach Europy Zachodniej dzięki akwizycjom firm: CDA oraz Sideme, a także dzięki organicznemu zwiększeniu sprzedaży np. w Niemczech lub Skandynawii. Jednocześnie staraliśmy się odbudować naszą pozycję na rynkach wschodnich w szczególności w Rosji, w której od roku 2015 dominowały trendy recesyjne. Sukcesem w tym okresie był szybki wzrost sprzedaży produkowanych w formule OEM towarów takich jak lodówki czy zmywarki. Jednakże zarówno czynniki zewnętrzne (recesja w Rosji jak i brexit) oraz wewnętrzne (zbyt powolna integracja akwirowanych spółek) spowodowały, że cele finansowe zdefiniowane w Strategii HIT2023 stały się nierealne. Zarząd Amica S.A. podjął więc decyzję o korekcie Strategii i dopasowaniu celów do aktualnej sytuacji na rynkach – napisał prezes Grupy Amica Jacek Rutkowski w liście do akcjonariuszy. W roku 2019 Amica wylicencjonowała na 30 lat markę Fagor, znaną nie tylko w Hiszpanii, Portugalii i Francji, ale także na innych rynkach zagranicznych. Amica wiąże z tą decyzją plany wzmocnienia pozycji na kilku rynkach międzynarodowych oraz znacznego wzrostu sprzedaży Grupy. W ubiegłym roku Grupa podjęła także decyzję o zainwestowaniu do końca roku 2023 ponad 500 mln PLN. Inwestycje zrealizowane za tę kwotę powinny koncentrować się na zwiększeniu mocy produkcyjnych, robotyzacji oraz digitalizacji procesów biznesowych i na opracowaniu nowej rodziny kuchni wolnostojących. Jednak, jak zwraca uwagę prezes Grupy, w związku z epidemią wirusa SARS--CoV-2 wiemy już, że będzie to wyjątkowo nieprzewidywalny rok. - Zostają naderwane albo przecięte łańcuchy dostaw. Trzeba również liczyć się ze zmniejszeniem popytu na rynkach. Niektórzy nasi partnerzy biznesowi będą walczyć o przetrwanie. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj określić finansowego i społecznego wpływu kryzysu na nasze wyniki w bieżącym roku i latach kolejnych. Nie wiemy, jak głęboki będzie kryzys i jak długo będzie trwał. Strategię HIT2023 będzie trzeba skorygować i dopasować do nowej sytuacji. Planowane inwestycje w wysokości 500 mln PLN będą musiały być ocenione na nowo i albo zostaną przesunięte w czasie, albo będziemy musieli z nich czasowo zrezygnować. Będziemy musieli skoncentrować się na konsolidacji przejętych w ostatnich latach spółek. Rozwój marki Fagor na rynkach ulegnie opóźnieniu – informuje Jacek Rutkowski. W Amice powołano zespół ds. COVID-19, który zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników, monitorowaniem łańcuchów dostaw, obserwacją rynków pod kątem sprzedaży i marketingu, a także opracowaniem symulacji finansowych mających przygotować przedsiębiorstwo na niesprzyjające scenariusze. W zależności od rozwoju sytuacji Amica zamierza stosować ograniczenia w wydatkach i inwestycjach. Prezes Jacek Rutkowski podkreśla też, że Amica musi znaleźć właściwą równowagę pomiędzy bezpieczeństwem pracowników a funkcjonowaniem firmy w taki sposób, żeby po wyjściu z kryzysu można było nie dokonywać redukcji kosztem załogi i dalej rozwijać Amikę. © Amica
March 29 2023 21:41 V20.13.15-2
reklama
reklama