reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech_Maxar
Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments nawiązał współpracę z Maxar Technologies

Dzięki partnerstwu Creotech i Maxar użytkownicy z sektora publicznego w Polsce uzyskają dostęp do wysokiej jakości zobrazowań Ziemi i innych produktów firmy Maxar.

Maxar Technologies to globalny dostawca rozwiązań z zakresu obserwacji Ziemi. Jako właściciel i operator konstelacji satelitarnej WorldView, firma każdego dnia pozyskuje wysokiej rozdzielczości zobrazowania satelitarne ponad 3 mln km kw. powierzchni naszej planety. Satelity Maxara gromadzą zdjęcia o rozdzielczości do 30 cm, z dokładnością co najmniej 5 metrów CE90, co oznacza, że 90 procent wszystkich zdjęć i produktów pochodnych WorldView osiągnie dokładność poziomą względem faktycznego położenia zobrazowanych obiektów na powierzchni Ziemi rzędu 5 metrów lub lepszą – podkreśla Creotech w komunikacie. Co więcej, Maxar w ciągu 20 lat zgromadził w swoim repozytorium 110 petabajtów danych, które, aktualizowane każdego dnia o nowe kolekcje, oferują użytkownikom ogromną ilość informacji dotyczących zmian zachodzących na powierzchni Ziemi.
Precyzyjne dane satelitarne są pomocne m.in. w reagowaniu na klęski żywiołowe, badaniu stanu środowiska naturalnego i tworzeniu trójwymiarowych map.
Maxar pracuje też nad nową generacją satelitów, które od roku 2021 tworzyć będą konstelację WorldView Legion. Nowa konstelacja pozwoli znacząco zwiększyć ilość i dostępność danych dotyczących kluczowych obszarów powierzchni Ziemi, umożliwiając szybkie analizowanie danych w ogromnej skali. Creotech Instruments SA jest liderem projektu CreoDIAS, w ramach którego gromadzi i umożliwia przetwarzanie danych satelitarnych pochodzących z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Dzięki partnerstwu z firmą Maxar użytkownicy z sektora publicznego w Polsce uzyskają zarówno bezpośredni, jak i pośredni – poprzez platformę CreoDIAS – dostęp do wysokiej jakości zobrazowań Ziemi i innych produktów firmy Maxar. Będzie to możliwe dzięki umowie, którą Creotech zawarł z Allies Incorporated, firmą udostępniającą przede wszystkim sektorowi publicznemu w Polsce zobrazowania pochodzące z konstelacji Maxara. Dzięki temu porozumieniu Creotech będzie w stanie oferować swoim klientom rozwiązania oparte na precyzyjnych danych satelitarnych. Dane będą pomocne m.in. w reagowaniu na klęski żywiołowe, badaniu stanu środowiska naturalnego i tworzeniu trójwymiarowych map. - Ponieważ mamy teraz możliwość dostarczania zobrazowań satelitarnych Maxara, produkty które oferujemy będą jeszcze dokładniejsze, a tym samym bardziej użyteczne – mówi Krzysztof Mysłakowski, kierujący Satellite Data Division w Creotech Instruments SA. – Użytkownicy z sektora publicznego będą mogli zamawiać zobrazowania wysokiej rozdzielczości dla określonych obszarów, aby dokładnie i na bieżąco monitorować zachodzące zmiany, takie jak choćby poziom wody w jeziorach i rzekach, lub będą w stanie przewidywać nadchodzącą suszę. Pozwoli to służbom publicznym z wyprzedzeniem podejmować środki zapobiegawcze, a w razie zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej szybko podejmować działania zaradcze – dodaje Mysłakowski. Firma Creotech Instruments SA jest liderem projektu budowy platformy CreoDIAS, czyli centrum bazodanowego, w ramach którego świadczone są usługi dostępowe m.in. do danych pozyskiwanych przez satelity konstelacji Sentinel oraz innych danych pozyskiwanych w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Stale gromadzone na platformie zobrazowania pozwalają m.in. monitorować rzeczywistą wielkość pól uprawnych i oceniać jakość gleby. Umożliwiają też dokładne obserwacje akwenów wodnych, analizowanie poziomu zalesienia i składu drzewostanu. Pozwalają także analizować potencjalną efektywność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. - Dane satelitarne to potężne narzędzie, które może nie tylko wspierać wzrost gospodarczy, ale także poszerzać naszą wiedzę na temat skali degradacji środowiska i pomóc nam spojrzeć na dynamikę zmian zachodzących na Ziemi z nowej perspektywy. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z godnymi zaufania partnerami, takimi jak Creotech, którzy wspierają nasze inicjatywy na lokalnych rynkach – mówi Andy Stephenson, dyrektor ds. strategicznych europejskich programów międzynarodowych w Maxar.
Creotech Instruments SA to spółka założona przez grupę polskich naukowców. Firma konsekwentnie rozwija swoje kompetencje w zakresie projektowania i montażu elektroniki wysokiej niezawodności. Creotech Instruments od 2012 roku funkcjonuje na rynku jako spółka akcyjna i uczestniczy w szeregu prestiżowych projektów kosmicznych, m.in. związanych z poszukiwaniem śladów życia na Marsie, badaniem tajemniczych rozbłysków promieniowania gamma w wysokich warstwach ziemskiej atmosfery, czy ze śledzeniem, potencjalnie groźnych dla Ziemi obiektów przelatujących w jej pobliżu oraz tzw. ‘kosmicznych śmieci’ krążących wokół naszej planety. Creotech Instruments wyspecjalizował się także w produkcji oraz dostarczaniu podzespołów i specjalistycznej aparatury do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucji badawczych takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytut Badań Ciężkich Jonów GSI i Centrum Badawcze DESY w Niemczech.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama