reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 marca 2020

Renesas: produkcja w Malezji w ograniczonym stopniu

W czwartek, 26 marca, Renesas opublikował aktualizację dotyczącą działalności malezyjskich i chińskich fabryk producenta w związku z pandemią koronawirusa.

Renesas Malezja Trzy malezyjskie fabryki firmy wstrzymały produkcję 18 marca. Kilka dni później zakłady te (Renesas Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd., Renesas Semiconductor KL Sdn. Bhd., Integrated Device Technology Malaysia Sdn. Bhd.) wznowiły produkcję i działają w ograniczonym stopniu. Renesas Chiny Przez pewien czas produkcja była wstrzymana w zakładach w Pekinie i Suzhou, ale już 10 lutego została wznowiona i obecnie zakłady prowadzą standardową działalność. Chociaż skutki wstrzymania produkcji w wyżej wymienionych malezyjskich zakładach Renesas zostaną uwzględnione w skonsolidowanych prognozach Grupy Renesas na trzy miesiące kończące się 31 marca 2020 r., a ogłoszonych 12 lutego 2020 r., to aktualnie nie opublikowano żadnych aktualizacji – poinformował Renesas.
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-2