reklama
reklama
reklama
reklama
© yuriy chaban dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 marca 2020

Startują „Badania na rynek” – 750 mln PLN na wdrożenie wyników prac B+R

Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można już składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”. W puli środków przeznaczonych na dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R znalazło się 750 mln PLN, z czego 70 mln PLN zostało przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.

W tym roku po raz pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Ze względu na negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę nabór wniosków został wydłużony i potrwa do 12 maja br.
Ogłoszone przez PARP trzy konkursy: „Badania na rynek – konkurs ogólny”, „Badania na rynek – miasta średnie” oraz „Badania na rynek – Dostępność Plus” ułatwią wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. W konkursach mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy ww. prace zakupili. O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. PLN dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln PLN dla średnich. Finansowanie projektów Przyznane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych. Na każdą z trzech odsłon konkursu przeznaczony jest osobny budżet. Kwota 550 mln PLN została zarezerwowana dla przedsiębiorców, którzy startują w konkursie ogólnym. Na projekty realizowane na terenie miast średnich przeznaczono 150 mln PLN, zaś dla firm, których innowacyjne produkty ułatwią funkcjonowanie m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym – 50 mln PLN. Całkowita wartość projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln PLN do 50 mln EUR. Wnioskujący mogą otrzymać do 80 proc. wartości projektu, co oznacza, że firmy musza zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20 proc.
reklama
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-2